สันจมูก ดั้งจมูก ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด คลิกเลย!

鼻梁 แปลว่า
(鼻梁 อ่านว่า bíliáng)

สันจมูก ดั้งจมูก ภาษาจีน 鼻梁

ตัวอย่างประโยค 鼻梁 ภาษาจีน

鼻梁断了
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Site Icon

ภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไร ที่นี่มีคำตอบ

เรียนภาษาจีน เรียนรู้คำศัพท์จำเป็นกว่า 10000 คำ พร้อมประโยคภาษาจีนกว่า 300,000 ตัวอย่างภาษาจีน แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร คืออะไรมีคำตอบ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes