สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

建 แปลว่า
(建 อ่านว่า jiàn)

สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน
คําแนะนํา ภาษาจีน
การสร้าง สร้าง สถาปนา ภาษาจีน
สถาปัตยกรรม อาคาร ภาษาจีน
สร้าง สร้างตัว แบบสร้าง ภาษาจีน 创
ก่อสร้าง สร้าง ภาษาจีน
การก่อสร้าง ปลูกสร้าง ภาษาจีน
สร้างตัวเอง ตั้งเนื้อตั้งตัว ภาษาจีน 立自己
สถาปนาตัว ภาษาจีน 创自己的
ก่อร่างสร้างตัว ภาษาจีน 立起来
ฟูเจี้ยน จังหวัดฝูเจี้ยน ภาษาจีน 福

ตัวอย่างประโยค 建 ภาษาจีน

但我在海滩正修一间夏季别墅
一个生意上的
我听了她们的议, 很努力 他咬了我
我们必须无情地予以打击 你议啥方法?
我们只是给
他們為我立了巨大的雕像
好吧, 如果你的食物跟你的音乐一样, 我议你低调点
你才是在这件事上一无树的人
想在Garip一栋小楼,
ขาคู่楼房还是没有
楼房花费很高 不是吗
成还远…
议你
在周作四年级的时候, 为了维持和平的军事活动而造军舰
筑物也要拆掉啊
据说要在市内造防火带
结果因为拆掉筑物收集材料, 结果连房屋都没有留下
我已说服他们继续造我们的新办公大楼
抱歉, 但我议你回到你老婆身边
议为我生病干杯
如果就这样再也无法组家庭, 也未免太可怜了
没有;为何?其在参加筑研讨会
我们既不种地也不造, 我们就是靠着…….
我生意上的
全体新星飞行员 听我命令 互相锁定 立防线
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. เติบโตขึ้น โตขึ้น ภาษาจีน
 2. จริง ที่เกิดขึ้นจริง ภาษาจีน
 3. สูงขึ้น เงยหน้า แหงนหน้า ภาษาจีน
 4. ขึ้นครองบัลลังก์ สืบทอดบัลลังก์ ภาษาจีน
 5. เกิดอะไรขึ้น? ภาษาจีน
 6. การขึ้นและลง ภาษาจีน
 7. เยื้องกราย มาถึง บังเกิดขึ้น ภาษาจีน
 8. อุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วในการพัฒนา ภาษาจีน
 9. สมมุติขึ้น ภาษาจีน
 10. ขึ้นครองราชย์ ราชบัลลังก์ ภาษาจีน
建 สร้าง ที่สร้างขึ้น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น