ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

自 แปลว่า
(自 อ่านว่า zì)

ตนเอง ภาษาจีน
ด้วยตัวเอง ตัวเอง ภาษาจีน
อิสรภาพ เสรีภาพ ภาษาจีน
ตนเอง ตัวผมเอง อิฉัน ภาษาจีน 我
ธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน
มาจาก จาก ภาษาจีน 来
ด้วยตนเอง ตนเอง ภาษาจีน
ฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย ภาษาจีน
ภูมิใจ ความภาคภูมิใจ ภาษาจีน
ของเราเอง เราเอง(สรรพนาม) ภาษาจีน 我们
คนเดียว เพียงลำพัง ภาษาจีน 独
เหนือธรรมชาติ ภาษาจีน 超
โดยสมัครใจ โดยความสมัครใจ ภาษาจีน
ความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจ ภาษาจีน
โดยอัตโนมัติ อัตโนมัติ ภาษาจีน
เห็นแก่ตัว ภาษาจีน
ทำตัวอิสระ สบาย ภาษาจีน
หยิ่ง อวดดี ภาษาจีน
นับตั้งแต่ จาก ตั้งแต่ ภาษาจีน
โดยสมัครใจ ภาษาจีน
ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยตนเอง ภาษาจีน 亲
รู้สึกตัว มีจิตสำนึก ภาษาจีน
เป็นธรรมชาติ ภาษาจีน 很
บุฟเฟ่ต์ ภาษาจีน 助餐
จักรยาน ภาษาจีน 行车

ตัวอย่างประโยค 自 ภาษาจีน

以为很高尚呢
彼得堡的钦差大臣
不如你当帮
这是彼得·杰森·奎尔 来地星
我试图己继续完成我的学业
就越覺得己脫離了中國盒子
我獨
我对己了解了很多
你何時開始相信己是精神病學家的?
照顧好己吧
没有 就我己 哦 No. It’s just me. Oh.
有些人甚至会为了五千美元把己的母亲给杀了
己砍的
換作己被折磨是什麼感覺?
从我高中毕业
我独背负痛苦
由地閒逛
你是否覺得崇拜己比較明智
以你己的身份
我是说 现在你是己的英雄 别人也把你当英雄
但有动贩卖机 进去放一个铜板…
或许你不在乎己的命
一旦放纵己 就无法停止
但你令我觉得己没有用
甚至己也茫然不知
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ตนเอง ภาษาจีน
 2. ควบคุมตนเอง ผูกมัดตัวเอง ภาษาจีน
 3. ด้วยตนเอง ด้วยมือ ภาษาจีน
 4. ปกครองตนเอง เอกราช ภาษาจีน
 5. ตัวของตัวเอง ตนเอง ภาษาจีน
 6. สำเร็จความใคร่ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาษาจีน
 7. ทำกับมือเอง ด้วยมือของตนเอง ภาษาจีน
 8. การพึ่งพาตนเอง การพึ่งตนเอง ภาษาจีน
 9. ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยตนเอง ภาษาจีน
 10. ประสบการณ์ ทดสอบด้วยตนเอง ภาษาจีน
自 ตนเอง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น