ช่องว่าง เวลา พื้นที่เวลา ภาษาจีน

宙 แปลว่า
(宙 อ่านว่า zhòu)

ช่องว่าง เวลา พื้นที่เวลา ภาษาจีน
จักรวาล ภาษาจีน 宇
ยานอวกาศ ภาษาจีน 宇飞船

ตัวอย่างประโยค 宙 ภาษาจีน

是卡魔拉 她带着宇灵球逃跑了
我怎么能以为特凡能控制住宇灵球里的东西?
我们穿越了大半个银河系才找回这个宇灵球
在宇形成之前
灵球在里面 我们走
没拿到宇灵球 我们就不能走
灵球在你手里 对吧?
你知道去哪里能卖掉我的宇灵球
不! 我们在克尔恩的线人说 卡魔拉对宇灵球自有打算
但首先 你得告诉我宇灵球是什么
我答应撒诺斯要把宇灵球弄来给他
殖民地“渦潮”和第三行星
套餐 633宇
明明這麼大
漢堡
來兩份宇漢堡
我曾經在大學教宇
漢堡套餐兩份
一家SAND SAND漢堡宇
為了維護宇和平
伊爾馬是全宇屈指可數的專業人
久等了 您的宇套餐 慢死了
套餐就是宇漢堡的套餐
而宇漢堡呢

ใส่ความเห็น