ความเร็วแสง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

光速 แปลว่า
(光速 อ่านว่า guāngsù)

ความเร็วแสง ภาษาจีน 光速

ตัวอย่างประโยค 光速 ภาษาจีน

由核武器引发的冲击波 会产生一场突然的超光速粒子大爆发
我花了20亿去研究超光速粒子
光速粒子那招很聪明
是由一個以現速為0.1倍光速的行星大小物體
跳到光速 等等, 我們…
開始脫離光速
一離開大漩渦, 就會跳到光速
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ความเร็ว ภาษาจีน
  2. อุณหภูมิสูงขึ้น ความเร็วในการพัฒนา ภาษาจีน
  3. ความเร็วสูง ภาษาจีน
  4. ลดความเร็ว ภาษาจีน
光速 ความเร็วแสง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น