คำอุทาน เฮ้ย! มีความหมายแสดงว่า ด่าว่า ภาษาจีน

呸 แปลว่า
(呸 อ่านว่า pēi)

คำอุทาน เฮ้ย! มีความหมายแสดงว่า ด่าว่า ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 呸 ภาษาจีน

吁! 像阴户的味道你认为呢

ใส่ความเห็น