ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

还 แปลว่า
(还 อ่านว่า hái)

ยังคง ภาษาจีน
ยังคง ก็ยัง… ภาษาจีน
ด้วย ยัง ภาษาจีน
ไม่ยังงั้น ภาษาจีน 没有
ปฏิยุทธ์ โต้กลับ ภาษาจีน
ต่อรอง การต่อรองราคา ภาษาจีน 讨价
ยังคุยกับ ภาษาจีน
ชำระคืน ชำระหนี้ ภาษาจีน 偿
การชำระหนี้ ภาษาจีน
จ่ายปิดหนี้ ชำระหนี้ ภาษาจีน 清债务

ตัวอย่างประโยค 还 ภาษาจีน

到最后 你的土地是会被征收
必须每天喂两次
自以为很高尚呢
把它到处乱放?
如果是那样 谁会想要我呢?
弗兰克好吧? 他在哪里?
如果要上诉 , 花费更多
那边有一两个小伙子
银行又不是那一家 你们抓到了厄尔温, 有另外四个人的画像
我昨天在英国
不知道
是奥康纳?
难道他不知道?
我不管 , 我是他妈妈
以为你会很高兴的
他买车的同一天租了个保险箱
是不开放给所有人…你知道我的意思?
有朱古力
约翰, 饮料在仓库是酒吧?
我的伤口没有完全愈合
在呢
真是个问题, 大多数
有你可怜的干扁蒜头!
有心音!有脉搏! 他活着;静脉滴注
前一分钟他在上面 下一分钟他就躺在地上
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ยังคง เหมือนแต่ก่อน ภาษาจีน
  2. ยังคง ภาษาจีน
  3. ยังคง ภาษาจีน
  4. (นักโทษ)ยังคงลอยนวลอยู่ ภาษาจีน
  5. ยังคง ก็ยัง… ภาษาจีน
还 ยังคง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น