ออก ออกตัว ภาษาจีน

出 แปลว่า
(出 อ่านว่า chū)

ออก ออกตัว ภาษาจีน

ออกมา ภาษาจีน

ออกไปข้างนอก ออกไป ภาษาจีน

อุบัติ ปรากฏ ที่ปรากฏ ภาษาจีน

แสดง การแสดง ภาษาจีน 演

ออกท่าออกทาง หยิบยก ภาษาจีน 提

บังเกิด โดยกำเนิด ภาษาจีน

การออกเดินทาง พิจารณาจากแง่ของ ภาษาจีน

พูด กล่าวคำพูด เล่า แสดงความคิดเห็น ภาษาจีน 说

ที่ยอดเยี่ยม โดดเด่น ภาษาจีน

ค้นหา ภาษาจีน 找

ทำให้เกิดขึ้น ภาษาจีน 发

เลิก สละ ทำแท้ง ภาษาจีน 退

ขาย เสนอขาย จำหน่าย ภาษาจีน

แท็กซี่ ภาษาจีน 租车

พบว่า ค้นหา ค้นพบ ภาษาจีน 查

ส่งออก ทางออก ภาษาจีน

ออกเดินทาง ออกไปข้างนอก ภาษาจีน

ขาย จำหน่าย นำออกขาย ภาษาจีน

ได้รับ ผลลัพท์ ภาษาจีน 得

ทุ่มเท มอบ จ่ายออกไป ภาษาจีน 付

จัดพิมพ์จำหน่าย ตีพิมพ์ ภาษาจีน

ให้เช่า ภาษาจีน

อุบัติเหตุ เกิดเรื่องเกิดราว ภาษาจีน

เดินธุระให้ ออกไปทำงานนอกสถานที่ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 出 ภาษาจีน

我逃来了 他们不可能关住我

瞧瞧这位脸上笑褶子的

士兵把塞爾維亞人拖家裏

看到阿波罗·奎迪让当地男孩有机会

来啊 你完蛋了 彻底完蛋了

来啊 印第安人 来啊

這裏明年就要開發了 到時候我們將有六個房間的公寓賣

去好好享受生命

說吧, 全說來!

我去鹿的沒位置

嘿 印第安人 来吧

但是先生 你们一公亩只一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的

生之前牠就在了

有没有人两百二十五?

呵呵, 去散步?哦!

她说她去了

我和另外两个人逃来了

她是鼓足勇气才走这家门

我去鹿的没位置

是, 那是他去時抽到我的地方

直到你

爱恩斯坦被逐校两次

为什么不拿来?

去 享受生命

但其實要是你

ใส่ความเห็น