ออก ออกตัว ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

出 แปลว่า
(出 อ่านว่า chū)

ออก ออกตัว ภาษาจีน

ออกมา ภาษาจีน

ออกไปข้างนอก ออกไป ภาษาจีน

อุบัติ ปรากฏ ที่ปรากฏ ภาษาจีน

แสดง การแสดง ภาษาจีน 演

ออกท่าออกทาง หยิบยก ภาษาจีน 提

บังเกิด โดยกำเนิด ภาษาจีน

การออกเดินทาง พิจารณาจากแง่ของ ภาษาจีน

พูด กล่าวคำพูด เล่า แสดงความคิดเห็น ภาษาจีน 说

ที่ยอดเยี่ยม โดดเด่น ภาษาจีน

ค้นหา ภาษาจีน 找

ทำให้เกิดขึ้น ภาษาจีน 发

เลิก สละ ทำแท้ง ภาษาจีน 退

ขาย เสนอขาย จำหน่าย ภาษาจีน

แท็กซี่ ภาษาจีน 租车

พบว่า ค้นหา ค้นพบ ภาษาจีน 查

ส่งออก ทางออก ภาษาจีน

ออกเดินทาง ออกไปข้างนอก ภาษาจีน

ขาย จำหน่าย นำออกขาย ภาษาจีน

ได้รับ ผลลัพท์ ภาษาจีน 得

ทุ่มเท มอบ จ่ายออกไป ภาษาจีน 付

จัดพิมพ์จำหน่าย ตีพิมพ์ ภาษาจีน

ให้เช่า ภาษาจีน

อุบัติเหตุ เกิดเรื่องเกิดราว ภาษาจีน

เดินธุระให้ ออกไปทำงานนอกสถานที่ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 出 ภาษาจีน

我逃来了 他们不可能关住我

瞧瞧这位脸上笑褶子的

士兵把塞爾維亞人拖家裏

看到阿波罗·奎迪让当地男孩有机会

来啊 你完蛋了 彻底完蛋了

来啊 印第安人 来啊

這裏明年就要開發了 到時候我們將有六個房間的公寓賣

去好好享受生命

說吧, 全說來!

我去鹿的沒位置

嘿 印第安人 来吧

但是先生 你们一公亩只一块钱 我可是花了一公亩十五块钱买下来的

生之前牠就在了

有没有人两百二十五?

呵呵, 去散步?哦!

她说她去了

我和另外两个人逃来了

她是鼓足勇气才走这家门

我去鹿的没位置

是, 那是他去時抽到我的地方

直到你

爱恩斯坦被逐校两次

为什么不拿来?

去 享受生命

但其實要是你

  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ที่ถูกตัดออก ถูกกำจัดออกไป ภาษาจีน
 2. ดึงออก สาวออก แก้ปมปัญหา ภาษาจีน
 3. กลิ้งออกไปจาก บินออกจาก ภาษาจีน
 4. ออกแสดง ภาษาจีน
 5. รื้อออก ภาษาจีน
 6. เอื้อมมือออกไป ภาษาจีน
 7. ถอน(ทัพ)ออกไป ถอนให้พ้นเขตอันตราย ภาษาจีน
 8. ส่งคนออกไป ส่งตัวไปทำงาน ภาษาจีน
 9. ออกนอกประเทศ ภาษาจีน
 10. แตกออก แตกแตน ภาษาจีน
出 ออก ออกตัว ภาษาจีน

ใส่ความเห็น