ชิด แน่น ถี่ ภาษาจีน

密 แปลว่า
(密 อ่านว่า mì)

ชิด แน่น ถี่ ภาษาจีน
ลับ ที่เป็นความลับ ภาษาจีน 秘
ความลับ ที่เป็นความลับ ภาษาจีน 保
รหัสผ่าน ภาษาจีน
การเข้ารหัส การเข้ารหัสลับ ภาษาจีน 加
อย่างใกล้ชิด ใกล้ ภาษาจีน
ปิดผนึก ตราประทับ ภาษาจีน
ใกล้ชิด ใกล้ สนิท ภาษาจีน 亲
ลับและสำคัญ ภาษาจีน 机
ตำรวจลับ ภาษาจีน 秘警察
เก็บเป็นความลับ ภาษาจีน 保守秘
หนาแน่น อย่างหนา ภาษาจีน
วางแผนอย่างลับๆ แผนการร้าย ภาษาจีน
ที่ปกคลุมด้วยเมฆ ภาษาจีน 乌云
เพื่อนที่สนิท เพื่อนสนิท ภาษาจีน 亲的朋友
ความหนาแน่น ภาษาจีน
ปากพล่อย ภาษาจีน 泄

ตัวอย่างประโยค 密 ภาษาจีน

我有 我从史斯学院毕业后…
揭露一个人最深层的秘
在判决前准许你见你的亲属们和友们
宝贝 把他带到你的室 用你的火辣转移他的注意力
在心里爱她, 但要秘
这是咱们两个的秘
小心在不经意之间知晓陆军的机
我家的姐姐好像在不经意间, 接触到了海军机
嘛, 毕竟你们也是夫妻了, 关系亲可是好事啊
什么叫夫妻关系亲可是好事啊, 你们竟然联合起来欺负我
铃能隐瞒着什么秘啊, 陆军的笨蛋宪兵们
这可是重要机
你能幫我保守秘嗎? 永遠都不要告訴貝麗爾
看来有人想逼他说出些秘
你知道 就像斯斯女士的五個小男孩一樣
这是秘
对北条家的媳妇要保
喔, 他怎麼能把這個秘隱藏了十年?
为了成功讨好她而研究你的秘食谱?
他们知道你的
文一起的地图 会告诉你们炸弹的位置
能够分享内心最深处秘的朋友
病人资料保原则 不适用于文件伪造
这本书的绪言里, 作者介绍了 一个非常简单的代入法
文被分成了三部分 每部分有8行, 每行有17个符号

ใส่ความเห็น