หมายเลข จำนวน ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

号 แปลว่า
(号 อ่านว่า hào)

หมายเลข จำนวน ภาษาจีน
สัญญาณ ภาษาจีน 信
หมายเลข ภาษาจีน
ชื่อเล่น ฉายา ภาษาจีน 绰
สัญญลักษณ์ ภาษาจีน 符
ชื่อเรื่อง ชื่อ สมญา ภาษาจีน 称
รหัส ภาษาจีน 代
สัญญาณลับ ภาษาจีน 暗
เรียงลำดับเลขที่ ตัวเลขที่เรียงลำดับ ภาษาจีน 编
เครื่องหมาย ภาษาจีน 记
เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายตกใจ ภาษาจีน 感叹
เครื่องหมายลูกน้ำ จุลภาค ภาษาจีน 逗

ตัวอย่างประโยค 号 ภาษาจีน

奎尔 我被困住了 我到不了米兰那里
我已经收到了所有的码 镇定
大哥 这可是… 罪犯界的名
-你的电话码呢
火箭 掩护卡魔拉回到米兰
刀柄上的记
那个, 这里是吴市的几街几房?
吴市 上条街八百零八
还有日向和巡洋舰
那是大和
大和有两个, 另一个是武藏
有没有暗通信的痕迹?
1013、罗伯特、17到达目标空域
是扫海特务艇16
铃, 大和已经被击沉了
大和被击沉了?
妈妈, 还有大和
胸前的字:北条径子 29岁 吴市上长之木八百零八 O型血
ขาคู่灾难大师ขาคู่
大楼被停工了;是个坏信
终于认我名
江波下个月六有祭典哦, 别忘了回来啊
停在那的是青叶
这是个残酷的疾病 我们能从六开始吗
嗯, 38毫米口径 没有特殊记
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ในจำนวนนั้น ในนั้น ภาษาจีน
 2. ส่วนหนึ่งของทั้งมวล ศัพท์บอกจำนวน ภาษาจีน
 3. จำนวน ปริมาณ ภาษาจีน
 4. จำนวนคน ภาษาจีน
 5. จำนวนไม่มาก ไม่กี่ชิ้น ภาษาจีน
 6. จำนวนคนในครอบครัว ภาษาจีน
 7. คัน(ศัพท์บอกจำนวนรถ) ภาษาจีน
 8. จำนวนไม่น้อย เล็กน้อย มีอยู่บ้าง ภาษาจีน
 9. (จำนวน) หนึ่งหมื่น ภาษาจีน
 10. รีม(ศัพท์บอกจำนวนกระดาษ) ทำให้ ภาษาจีน
号 หมายเลข จำนวน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น