หมายเลข จำนวน ภาษาจีน

号 แปลว่า
(号 อ่านว่า hào)

หมายเลข จำนวน ภาษาจีน
สัญญาณ ภาษาจีน 信
หมายเลข ภาษาจีน
ชื่อเล่น ฉายา ภาษาจีน 绰
สัญญลักษณ์ ภาษาจีน 符
ชื่อเรื่อง ชื่อ สมญา ภาษาจีน 称
รหัส ภาษาจีน 代
สัญญาณลับ ภาษาจีน 暗
เรียงลำดับเลขที่ ตัวเลขที่เรียงลำดับ ภาษาจีน 编
เครื่องหมาย ภาษาจีน 记
เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายตกใจ ภาษาจีน 感叹
เครื่องหมายลูกน้ำ จุลภาค ภาษาจีน 逗

ตัวอย่างประโยค 号 ภาษาจีน

奎尔 我被困住了 我到不了米兰那里
我已经收到了所有的码 镇定
大哥 这可是… 罪犯界的名
-你的电话码呢
火箭 掩护卡魔拉回到米兰
刀柄上的记
那个, 这里是吴市的几街几房?
吴市 上条街八百零八
还有日向和巡洋舰
那是大和
大和有两个, 另一个是武藏
有没有暗通信的痕迹?
1013、罗伯特、17到达目标空域
是扫海特务艇16
铃, 大和已经被击沉了
大和被击沉了?
妈妈, 还有大和
胸前的字:北条径子 29岁 吴市上长之木八百零八 O型血
ขาคู่灾难大师ขาคู่
大楼被停工了;是个坏信
终于认我名
江波下个月六有祭典哦, 别忘了回来啊
停在那的是青叶
这是个残酷的疾病 我们能从六开始吗
嗯, 38毫米口径 没有特殊记

ใส่ความเห็น