สิ่งของ วัตถุ ภาษาจีน

物 แปลว่า
(物 อ่านว่า wù)

สิ่งของ วัตถุ ภาษาจีน
ของขวัญ ภาษาจีน 礼
อักขระ ตัวละคร ภาษาจีน 人
สัตว์ ภาษาจีน 动
ทางชีวภาพ ชีวภาพ ภาษาจีน 生
อาหาร ภาษาจีน 食
มอนสเตอร์ สัตว์ประหลาด ภาษาจีน 怪
ฟิสิกส์ กายภาพ ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ภาษาจีน 博
สัตว์เลี้ยง ภาษาจีน 宠
ยาเสพติด ภาษาจีน 药
เหยื่อ ภาษาจีน 猎
ค่าระวางสินค้า ค่าระวาง ภาษาจีน 货
สิ่ง สรรพสิ่ง ภาษาจีน 事
สวนสัตว์ ภาษาจีน 动
พิพิธภัณฑ์ ภาษาจีน 博
ไปเที่ยวซื้อของ จับจ่าย ภาษาจีน 购
สิ่งพิมพ์ วารสาร ภาษาจีน 刊
ฟิสิกส์ ภาษาจีน 理学
นักฟิสิกส์ ภาษาจีน 理学家
สสาร ภาษาจีน
แร่ ภาษาจีน 矿
พืชผล ภาษาจีน 作
อาหารสำเร็จ ภาษาจีน 准备食
มิ่งขวัญ ภาษาจีน 吉祥

ตัวอย่างประโยค 物 ภาษาจีน

一切植
人力力的供給
有美味的食 鸡肉咖哩
和你那化合混合 它们结构相似
古董 以及各种各样的东西
你收买野生动鱼类组织?
是迪柏的东西 这已不是你的储
我很喜欢你的储
带她去动
無法留存住珍愛的事
表現出生學上的
没有一件证
这里像动殓房
我们有…我们把姜黄粉加进食,
看我的围巾;是他的礼
我的家 农作都在这里
我当作遗收了
我认得这种动
好吧, 如果你的食跟你的音乐一样, 我建议你低调点
是的, 就像你总记得某种食
你問我是否是宗教史中的人
你就变成危险人
你不是有礼想给彼得吗?
你得是大人才能坐在前排
你是废柴…知道吗? 你是废!

ใส่ความเห็น