ไม่เก่ง ไม่ดี ภาษาจีน

不好 แปลว่า
(不好 อ่านว่า bù hǎo)

ไม่เก่ง ไม่ดี ภาษาจีน 不好
ขอโทษ(เรื่องเล็กน้อย) เขินอาย เกรงใจ ภาษาจีน 不好意思
อารมณ์ไม่ค่อยดี อยู่ในอารมณ์ไม่ดี ภาษาจีน 心情不好
เสียความรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยดี ภาษาจีน 感觉不好

ตัวอย่างประโยค 不好 ภาษาจีน

那也不好, 不是嗎?
…不要心存怨恨 让人家不好受…
但是我已經打包了, 不好意思
我沒說中獎不好 我只是說有點煩 暫時不適應
不要隨便給乞丐錢好不好
我做的不好, 对吧?
有时候你和朋友 会处得不好 , 会吵架 ?
你真是铁石心肠 你看起来气色不好
你心臟不好, 別客氣了
我没觉得有什么不好
不好意思 亲爱的Necla 我不同意
有泥不好走啊
不好意思…
他干了件很不好的事
这难道不好吗?
不好意思 你的方案能消除罪恶吗?
不好意思 我们全身是泥
这样非常不好
盲目一点没什么不好
我不是说这样不好
不好意思 扫兴了
不好意思 我说灯坏了是想叫你过来
不好意思 我刚才在屋里…
不好意思 但你只身一人…
我有点不好意思说件事 …

ใส่ความเห็น