ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

帮 แปลว่า
(帮 อ่านว่า bāng)

ช่วย ภาษาจีน
ช่วย เกื้อหนุน ภาษาจีน
ช่วย ภาษาจีน
แก๊ง ฝ่าย ก๊วน ภาษาจีน
คุณพระช่วย ภาษาจีน 你
แก๊ง กลุ่มมาเฟีย ภาษาจีน 黑
เป็นประโยชน์ ภาษาจีน 有
ผู้สมรู้ร่วมคิด ผู้สมคบ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 帮 ภาษาจีน

我不想求你 但我以朋友身份请你
什么我可以忙吗?
我们!
不如你当自己
保利 要我你拿啤酒吗?
但后来我得到一些助…
我是说 你相信他是来助我们的吗?
强盗劫持火车后就会去温泉镇
可以忙修刹车
我想你忙 你都看见她有病
你放好 彼得
不 我会你拿过去
我想雕一个南瓜灯 你得我雕眼睛
个忙 打穿他个肺…
洛奇 你要找人
那你应该了解 我出这个价钱是在你们
我们会一直助你的 毕竟这也不容易
你仍然可以
你可以我做事
也不朋友
你们必须赶快离开 我已经叫宾奇你们把马准备好了
你已经杀了我的兄弟 剿灭了我的
你要手吗?
你需要人你练习
大家都知道现在无法向外界寻求
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ช่วย ช่วยเหลือ ภาษาจีน
  2. ช่วย ภาษาจีน
  3. ช่วยผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย ภาษาจีน
  4. ทําให้บังเกิด ช่วยในการ มีส่วนทำให้ ภาษาจีน
  5. ช่วยปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาล ภาษาจีน
  6. ช่วยชีวิต ช่วยให้รอดพ้น ภาษาจีน
  7. ช่วย เกื้อหนุน ภาษาจีน
  8. ช่วย ช่วยเหลือ ภาษาจีน
Topics:
帮 ช่วย ภาษาจีน

ใส่ความเห็น