สำหรับ เพื่อ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

为 แปลว่า
(为 อ่านว่า wèi)

สำหรับ เพื่อ ภาษาจีน
เพราะ ภาษาจีน 因
ทำไม ภาษาจีน 什么
คิดว่า นึกดู ภาษาจีน 认
เพื่อที่จะ สําหรับ ภาษาจีน
เข้าใจว่า ถือว่า นึกว่า คิดไปเอง ภาษาจีน 以
กลายเป็น ภาษาจีน 成
พฤติกรรม การกระทำ ภาษาจีน 行
เพราะเหตุใด เพราะอะไร ภาษาจีน
ในฐานะที่เป็น ภาษาจีน 作
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาษาจีน 人
ในฐานะที่เป็น เสมือนหนึ่งว่า ภาษาจีน 作一个
สิ้นสุดลง หมดเขต ภาษาจีน
เพื่อเงิน หาเงิน ภาษาจีน 了钱
จนถึงตอนนี้ จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งบัดนี้ ภาษาจีน 到现在
กำลังจะเป็น กำลังกลายเป็น ภาษาจีน 要成
การทำตัว การปฏิบัติตัว ภาษาจีน
ออกแรง ภาษาจีน
ด้วยเหตุฉะนี้ ภาษาจีน 到目前
เพราะว่ามันเป็น เพราะมันเป็น ภาษาจีน 因它是
ทำดีที่สุดของคุณ ทำให้ดีที่สุด ภาษาจีน 尽力而
รับสมอ้าง ภาษาจีน 被称
ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ภาษาจีน 什么这个
เป็นผู้แทน ในฐานะตัวแทน ภาษาจีน 作代表
ขโมย การขโมย ภาษาจีน 偷窃行

ตัวอย่างประโยค 为 ภาษาจีน

我以你会去买啤酒
公司很多人很不爽 因我把这个客户交给你
便被压缩成了浓缩的锭块
什么不过来跟她倾诉?
我真的很你骄傲
还自以很高尚呢
我来是因我关心乔安娜
谴责他的行
我以你是我的敌人
明天我一定会上报你的这种行
你认谁有能力去杀死邓肯呢
我知道, 但我认它可能是合法的
今天是周六 , 所以很少人来 因他们都放假了
或许是因他真的很厉害 我不知道
他有没有说我们什么要相信他?
你煮饭 清洁 洗衣服
死亡是存在的
我不肯原谅你们
你认它怎么样….
哈里, 你什么不带杰米回他母亲那? 带上钱
直到铁路公司霸占
我还以你会很高兴的
不会受罚
有些人甚至会了五千美元把自己的母亲给杀了
房客
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ผงสำหรับอุดรู ปูน ภาษาจีน
  2. เงินเฉลี่ยสำหรับซื้อของขวัญ เงินสมทบ ภาษาจีน
为 สำหรับ เพื่อ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น