โหวต การลงคะแนนเสียง ภาษาจีน

票 แปลว่า
(票 อ่านว่า piào)

โหวต การลงคะแนนเสียง ภาษาจีน
หย่อนบัตร ลงคะแนน ภาษาจีน 投
หวย สลากกินแบ่ง ภาษาจีน 彩
หุ้น ภาษาจีน 股
เช็คธนาคาร ภาษาจีน 支
ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า ภาษาจีน 发
แสตมป์ ภาษาจีน 邮
คะแนนเสียงข้างมาก เสียงข้างมาก ภาษาจีน 多数
โหวต การลงคะแนนเสียง ภาษาจีน 选
แบงก์ ภาษาจีน 钞
ตั๋วโดยสาร ตั๋ว ภาษาจีน 车

ตัวอย่างประโยค 票 ภาษาจีน

尽量令入场观众值回
這是一張十美元的支
克朗先生 你的行李
獎金 我們認為不應該分
來領取他們高達六千四百萬美元的樂透彩大獎
我们不需要你的道歉; 他拒绝给我们买去(在莫斯科东南)坦波夫
因為這是蘭太太的彩
怎麼 你花五毛錢 買了AT&T的股了 約翰?
没有编码, 都是小额钞
你知道这样比机便宜多了
虽然我不知道他拿没拿发
今天所有的车 都已经{\c&H7875B3&}卖完了
我们必须得留着捐款人的发
必须要分别数好 列清楚
美男子的少将稍稍给我塞了几张食堂的饭
我拿出支簿 , 开始签支 我的手开始抖…
他们用光了所有的钱, 没有钱买回家了
雙倍小費 或是彩獎金的一半
她跟她那一夥人在一起 股經紀人 會計師 她喜歡和這些人在一起
更何况也买不到火车的
整理發花了些時間
選項一 雙倍小費 選項二 彩獎金的一半
真的是紐約樂透彩 四百萬美元
今晚乘車 由我和伊芳·比亞西小姐 為大家買
比方說 買中六千四百萬美元的彩

ใส่ความเห็น