ยุ่ง ไม่ว่าง ภาษาจีน

忙 แปลว่า
(忙 อ่านว่า máng)

ยุ่ง ไม่ว่าง ภาษาจีน
ช่วย เกื้อหนุน ภาษาจีน 帮
ง่วน ยุ่งมาก กำลังยุ่งอยู่ ภาษาจีน 很
รีบเร่ง รีบร้อน กังวลเกี่ยวกับการมาสาย ภาษาจีน
คุณพระช่วย ภาษาจีน 你帮
รีบ ภาษาจีน 匆
ยุ่งอยู่กับ ไม่ว่าง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 忙 ภาษาจีน

我不想求你 但我以朋友身份请你帮
什么我可以帮吗?
或许他太
没听说过 我得很
可以帮修刹车
我想你帮 你都看见她有病
他们整天碌碌 到头来愚不可及
我知道你很;但我有个问题
帮个 打穿他个肺…
幫我個 知不知道我老婆到底怎麼了
明白 别
你继续吧 我翻翻杂志
我们需要你帮
总之 她请我帮
区政府也不帮
ขาคู่在我们于计划时 生活已然开始ขาคู่
所以你着沉思呢 是吧?
我很 所以你想怎么干就怎么干吧
我的丈夫在这那个时候申请过去帮, 当时闹得很大啊
而且哥哥他也很
姐姐带来的木材真是帮大了啊
他們在著討論商業銀行
是我 我需要帮 我们能不能马上见一面?
丽达,我真的不能;我太了; 周日见, 行不?
我嫉妒他;时间表这么; 其在挤时间

ใส่ความเห็น