ภายใต้ ลดลง ภาษาจีน

下 แปลว่า
(下 อ่านว่า xià)

ภายใต้ ลดลง ภาษาจีน
ลง ต่อไป ไปเลย ภาษาจีน
รอสักครู่ ภาษาจีน 等一
ฝ่าบาท ภาษาจีน 陛
ลงมา ภาษาจีน
นั่งลง ภาษาจีน 坐
ปลง ทิ้งทวน วางข้อ วางลง ภาษาจีน 放
ด้านล่างนี้ ด้านล่า ภาษาจีน
ในช่วงบ่าย บ่าย ภาษาจีน
ครั้งต่อไป คราวหน้า ภาษาจีน
ใต้ดิน ภาษาจีน 地
เก็บไว้ ทิ้งไว้ เหลืออยู่ ภาษาจีน 留
ฯพณฯ ใต้เท้า ภาษาจีน 阁
ที่เหลือ ภาษาจีน 剩
ดังต่อไปนี้ ต่อไปนี้ ภาษาจีน 以
ในห้องใต้ดิน ชั้นใต้ดิน ภาษาจีน 地
จากบนลงล่าง ขึ้นและลง ภาษาจีน 上
อยู่ พักอยู่ ภาษาจีน 留
เหลือ เหลือไว้ ภาษาจีน 剩
สิบโท ภาษาจีน
เสื่อม เสื่อมถอย ภาษาจีน
พักผ่อน พักสมอง ภาษาจีน 休息一
ฝนตก ฝน ภาษาจีน
คาง ภาษาจีน
ลูกน้อง ภาษาจีน 手

ตัวอย่างประโยค 下 ภาษาจีน

停 停火车
玛格丽特 , 请你进来一
提案 陛? 什么提案?
讓我搞清楚一
那一晚也是科普把登斯 打擂台的一晚
上一个让我失望的助手是什么场了吧
对了 是这样的 是这样的
ขาคู่攻蘇台德區 攻萊茵河.ขาคู่
次你再来 最好先打声招呼
暫停工作 今天午五點 元首將向全國發表聲明
想確定能不能跟你一決高
一旦他失去手 他就没有朋友了
比亞西小姐 請你描述一
立即放装置 回到牢房里
想象一它们并排在一起的样子 把它们折叠在一起, 就像一对恋人
个月有
叫他们地狱吧
一旦电池被拆来了
你可以坐来吗?
我要拿一個等
他很快就会来 他派我们来找你商量事情
將他從十字架上抬來 安葬在山洞
再幾杯肚, 我們就不知所云了
哦, 停一
我可以在电脑里对比一

ใส่ความเห็น