หนังสือ ตัวหนังสือ ภาษา ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

文 แปลว่า
(文 อ่านว่า wén)

หนังสือ ตัวหนังสือ ภาษา ภาษาจีน
ไฟล์ แฟ้มเอกสาร ภาษาจีน
บทความ ภาษาจีน
วัฒนธรรม ภาษาจีน
อารยธรรม ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 英
วรรณกรรม ภาษาจีน
ตัวหนังสือจีน ภาษาจีน ภาษาจีน 中
กระเป๋าเอกสาร ภาษาจีน 公
วิทยานิพนธ์ ภาษาจีน 论
งานประพันธ์ ร้อยแก้ว ภาษาจีน 散
ตัวหนังสือ ตัวอักษร ภาษาจีน
ไวยากรณ์ ภาษาจีน
ดาราศาสตร์ ภาษาจีน 天
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตร ภาษาจีน
อารยชน ภาษาจีน 明人
ดาราศาสตร์ ภาษาจีน 天
เครื่องเขียน ภาษาจีน
ข้อความ ภาษาจีน
ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว ภาษาจีน 不名一
เอกสารหนังสือ เจ้าหน้าที่สารบัญ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 法
หนังสือราชการ จดหมายราชการ ภาษาจีน 公
ร้านเครื่องเขียน ภาษาจีน 具店
ความเป็นผู้ดี ภาษาจีน 斯

ตัวอย่างประโยค 文 ภาษาจีน

没有意义的化和传统
哦, 我必須說, 這篇章棒極了
!
印第安化 洗了它 好吗?
是我的化撫養了我
那个设计 和大部份案都是我做的
我们是搞书工作的
我们就像大英雄凯·贝肯一样
人們把我的名字和希伯來的“約坎南”混淆了
继续在 中字幕独家制作:法兰克彼得生
你能測試我的德
你能测试我的德
你们赞达尔人 你们的化 都已病入膏肓
ขาคู่然后我记起您的章’草原野花’
我就没法写书写章了
ขาคู่应当 干净 有化 彬彬有礼
ขาคู่伊斯兰教正是化和高度明的产物ขาคู่
而且最后我说伊斯兰教是有着高度化的宗教
实际上 这是我章的主题
我做教长的那篇
我想是时候 让全世界欣赏你的笔了.
还有一些散
章 书籍
想赶快写完 把章发出去
你的章不太有争议
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ตัวหนังสือ ตัวอักษร ภาษาจีน
  2. ตัวหนังสือจีน ภาษาจีน ภาษาจีน
  3. คำบรรยาย ตัวหนังสือบรรยาย ภาษาจีน
文 หนังสือ ตัวหนังสือ ภาษา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น