มั่นคงแข็งแรง มหาชน บริษัท ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

公司 แปลว่า
(公司 อ่านว่า gōngsī)

มั่นคงแข็งแรง มหาชน บริษัท ภาษาจีน 公司
สายการบิน ภาษาจีน 航空公司
บริษัทข้ามชาติ ภาษาจีน 跨国公司
ห้างสรรพสินค้า ภาษาจีน 百货公司
บริษัทประกันภัย ภาษาจีน 保险公司
สำนักงานใหญ่ ภาษาจีน 总公司
บริษัทจำกัด จำกัด ภาษาจีน 有限公司

ตัวอย่างประโยค 公司 ภาษาจีน

公司很多人很不爽 因为我把这个客户交给你
我叫巴席 我是铁路公司派来的 这里要盖铁路了 你知道吗?
直到铁路公司霸占为止
當我辦護照的時候, 我是一個學生 但現在我是一個公司總監
他们收买了法官和警长 你们上法庭一定会输 铁路公司一定要赢
这是我的美国运通卡 这是百货公司信用卡…
…我拼命去争取最大的客户给公司
你们根本没有机会 圣路易士铁路公司权力滔天
“乔治·雷明顿 雷明顿打字机公司
哈洛德百貨公司 在那裏什麼東西都可以買到
(股份公司33公啟)
這由總公司決定 管他呢
想讓他去我爸爸公司上班
我準備找其他裝修公司
但是铁路公司毁了我的梦
谢谢你 女士 别忘了控告铁路公司 他们要负责赔偿的
你看见是什么吗? 森乐冻肉公司
我要告诉你一件事 我今天被公司资遣了
他不再是那位对抗铁路公司的英雄了
保险公司更倒霉的日子 他们得付账, 对吧?
公司是否因为你的怠忽 丢掉一位重要客户 ?
裝修公司的人
如果你被遣送出境, 你就不能为美国公司工作了.
公司見 待會見
我上次来的时候 见到同一个公司签发的抚恤金支票
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. บริษัทกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ภาษาจีน
  2. บริษัทประกันภัย ภาษาจีน
  3. กรรมการ กรรมการบริษัท ภาษาจีน
  4. บริษัท ภาษาจีน
公司 มั่นคงแข็งแรง มหาชน บริษัท ภาษาจีน

ใส่ความเห็น