นี้ อันนี้ ที่นี่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

此 แปลว่า
(此 อ่านว่า cǐ)

นี้ อันนี้ ที่นี่ ภาษาจีน
ดังนั้น ภาษาจีน 如
ดังนั้น เพราะฉะนั้น จึง ด้วยเหตุที่ ภาษาจีน 因
กัน ซึ่งกันและกัน ภาษาจีน 彼
ในเวลานี้ คราวนี้ ภาษาจีน
นอกจากนี้ ภาษาจีน
ก่อนนี้ ก่อนหน้านี้ ภาษาจีน 在之前
ในขณะนี้ ภาษาจีน
ตั้งแต่นี้ไป เพียงแค่นี้ ภาษาจีน 就
ด้วยเหตุนี้ ภาษาจีน 以
ตั้งแต่นั้นมา ภาษาจีน 从
สถานที่นี้ ท้องถิ่นนี้ ภาษาจีน
ไม่เพียงแต่ ไม่เพียงเท่านั้น ภาษาจีน 不仅如
เท่าที่ควร ตามควร ภาษาจีน 应该如
และอื่น ๆ ภาษาจีน 诸如

ตัวอย่างประโยค 此 ภาษาจีน

好吧 也許我能因成為某些商品的代言人
但到為止
當然, 時常會有奇怪的舉止 以來證明規矩的存在
, 你要付出代價
, 我們必須充分利用我們的生命
你做了什么?让他们如狂暴?
我们早上已经彼看到了, 在厨房, 当你煎鸡蛋的时候
請容許我自己如幼稚
我希望不…我們…今晚就到為止
各種神靈, 如之多 差別如之大
同时
瑞雪瑪樂是演藝人員 因你不保護她?
ขาคู่杰西·詹姆斯长眠于ขาคู่
ขาคู่我们的村庄如贫瘠 想在教授村中妇女
但却如坚决地拒绝这样的请求?
而现在你突然如慷慨
我不知道为什么 但事实如
不要抵抗 因
大概命里如
但是如果你如坚持
事实如
我是气你如自以为是
多亏了你 我的人生才如空虚
看着一个年轻女人 身体健康 如骄傲
的空虚 无聊 和恐惧之中?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ที่นี่ ภาษาจีน
  2. ที่นี่เวลานี้ ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ ภาษาจีน
此 นี้ อันนี้ ที่นี่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น