ติด สโมสร ฉลาด ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

棒 แปลว่า
(棒 อ่านว่า bàng)

ติด สโมสร ฉลาด ภาษาจีน
ยิ่งใหญ่ เยี่ยมมาก ภาษาจีน 很
น่ากลัว สะเทือนขวัญ ภาษาจีน 真
กีฬาเบสบอล ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 棒 ภาษาจีน

了!
哦, 我必須說, 這篇文章極了
看看这块猪肉多 注射进去的…
我在法國南部遇到的他 那時我正在賣冰
你拿着球干什么?
一般人能取得最的价格?
真的很
能见到你本人真是太
你就得跟自己这辈子能抢到的最的目标拜拜了
你知道, 我听说她是一个很的舞者
球什麼的 喔?
你真的很 , 天啊 , 你真的…
了, Dale. 是他先不懷好意的.
房间很
铃画的真
不过你画的真是很啊, 只要看着…
這個禮物極了 真的很
但是我很開心 真是太
你可以吃… 是的, 这个很
《直到死亡》 是關於您的一篇非常的文章
谢谢, 科林先生 您的妈咪装很
是的 Nice.
吧?看这儿 怎么样, 观众朋友们
这个点子很亲爱的, 真的
干这行的就数你的眉毛最
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ที่เหมาะเจาะ ฉลาด หัวไว ภาษาจีน
 2. ฉลาดเฉียบแหลม มีปฏิภาณ มีเชาวน์ ภาษาจีน
 3. สมาร์ท ฉลาด ภาษาจีน
 4. ฉลาด อย่างชาญฉลาด ภาษาจีน
 5. ฉลาด ความงดงาม ภาษาจีน
 6. ฉลาด ภาษาจีน
 7. ปัญญา ความฉลาด ภาษาจีน
 8. ฉลาด ภาษาจีน
 9. ความฉลาด ภาษาจีน
 10. ฉลาด ภาษาจีน
棒 ติด สโมสร ฉลาด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น