ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

枪 แปลว่า
(枪 อ่านว่า qiāng)

ปืน ภาษาจีน
มือปืน ภาษาจีน
ยิง ลั่นไก ภาษาจีน 开
ปืน ปืนพก ภาษาจีน 手
ปืนผาหน้าไม้ ภาษาจีน
การยิง ภาษาจีน
ปืนกล ภาษาจีน 机
สังหารด้วยปืน ใช้ปืนยิง ภาษาจีน
ตะกร้อสวมปากสุนัข ปากกระบอกปืน ตะกร้อ ภาษาจีน
ปืน ปืนยาว ภาษาจีน 步
อาวุธปืน ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 枪 ภาษาจีน

要不是你想单匹马地跟他们拼命
我需要助手 我需要自愿者 当然法要很好
你要让他们看到吗?
要拔吗?
给我 天啊 不 不 不 不! Give me the gun.
你知道吗?我从来没摸过
别开 邓肯
(名)
是的 他在我背后开
杰夫 你来开
但现在你该开
去镇上
ขาคู่刀是我们的法令ขาคู่
我读过你的弹射击报告
他们绑架了凯特琳 在她头上开了一
我们发现了他 然后立刻开 但他还是逃走了
带上 以防万一
可你就算挨子也应该保护她呀!
这把杀了三个切尔诺夫家庭
留在家, 比利
有人朝我女儿的头开的
好了 玩够了 埃文 我们要把放回去了
如果他再听到我们开杀人
我不会用杀你
我家壁炉上有把散弹快点滚出来, 不然我…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. อาวุธปืน ภาษาจีน
  2. ปืน ปืนยาว ภาษาจีน
  3. สังหารด้วยปืน ใช้ปืนยิง ภาษาจีน
  4. ป้อมปืน ปราการ ภาษาจีน
  5. ปืนผาหน้าไม้ อาวุธยุทโธปกรณ์ ภาษาจีน
  6. ปืนผาหน้าไม้ ภาษาจีน
  7. ปืน ปืนพก ภาษาจีน
Topics:
枪 ปืน ภาษาจีน

ใส่ความเห็น