ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

我不知道 แปลว่า
(我不知道 อ่านว่า wǒ bù zhīdào)

ไม่รู้ ภาษาจีน 我不知道
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ภาษาจีน 我不知道

ตัวอย่างประโยค 我不知道 ภาษาจีน

我不知道 我躲的地方看不到他的脸
或许是因为他真的很厉害 我不知道
我不知道 或者笑笑 知道吗?
我不知道要相信誰
我不知道 我为什么要冒这个险
我不知道这机器怎么用
天啊 , 我不知道
期待著一次…革命?我不知道
我不知道 但是我想他結婚了
我不知道, 奇普
我不知道自己怎么了
我不知道;都是英国货
我不知道你们知不知道
你以为我不知道吗?
你以为我不知道吗? 我有很多消息来源
十年?我不知道 我想, 好像有点…
我不知道 大概吧
我也很吃惊 我不知道说什么
我不知道
我不知道该怎么办 所以想问问你怎么看
我不知道该怎么看
说实话 我不知道怎么说
虽然我不知道他拿没拿发票
我不知道为什么 但事实如此
我不知道该拿她怎么办好
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไร้สาระ บ้าบอคอแตก การพูดจาเหลวไหล ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ ภาษาจีน
  2. เรื่องไร้สาระ อาการพูดฟังไม่รู้เรื่อง ภาษาจีน
  3. แปลกหน้า ไม่รู้จักกัน ภาษาจีน
  4. ไม่รู้จะทำอย่างไร อย่างไร ภาษาจีน
  5. ไม่ทราบ ไม่รู้ว่า ภาษาจีน
我不知道 ไม่รู้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น