ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

人人 แปลว่า
(人人 อ่านว่า rén rén)

ใคร ๆ ภาษาจีน 人人

ตัวอย่างประโยค 人人 ภาษาจีน

人人都說她是妓院裏的妓女
即便人人都知道 我就是对这些大众话题感兴趣
人人都需要挚友 ♪
♪ 可人人都需要挚友 ♪
你要的, 人人不同
人人平等, 這兒就是這樣
人人都会玩勒索啊
为什么人人都这么关心它
當時也並不是人人能考上 蘭州大學的啊
人人都有自己的哀悼方式 你就不能对他宽容点吗?
人人都有懼怕
(法律面前人人平等)
這種人人都能享受的幸福 他已經享受不到了
人人都有惧怕
是, 人人都是一样痛的, 又不是你比人家痛 我又不能替你生
人人都哭, 我们不哭怕不怕不好意思? 我怕会了
人人都想要… 他们得不到的东西 我知道 我明白
人人都该有救赎的机会
藥頭不是人人都能做
听着 我想说的是人人希望有个小挑战
天災面前人人平等呀 兄弟
看呀 大家都坐在一塊 人人都那麼高興 喂!
人人自由, 人人平等。
德国人已经失败了, 人人都知道
人人都會用不同的方法, 去掩蓋它
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ใครบ้าง อะไรบ้าง สิ่งใดบ้าง ภาษาจีน
  2. อันไหน ใคร ไหน ภาษาจีน
  3. ใคร ภาษาจีน
Topics:
人人 ใคร ๆ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น