ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

这么 แปลว่า
(这么 อ่านว่า zhème)

ดังนั้น ภาษาจีน 这么
มาก มากขนาดนี้ ภาษาจีน 这么
นานโข นานมาแล้ว ภาษาจีน 这么

ตัวอย่างประโยค 这么 ภาษาจีน

好 就这么办 我们不能在这里坐以待毙
不能, 你也别这么做 这样违反法律
我不能这么
你犯了这么多案件 他们只对最近那次有兴趣
我记得当时是这么想的:
我知道这么做很糟糕
看起来准备这么多 糖果真做对了
为何你这么脏?
我来的这么早, 就为了 在你到达前能离开
把它打开 就是这么简单
你不能这么做! 我们双方政府签署了和平条约
你可以这么说, 是的
你不知道会到这么高的地方来
有句话是这么说的
你就不会这么说了
“早安”?我不这么认为
这么说 Hamdi
我都不知道有这么个日志
这么个地方 本来也该这样
我们不用这么
就是花了这么
你为什么会这么想?
你怎么能这么理解呢?
这么说了?
你去和他说吧 就这么
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แล้วก็ ดังนั้น ภาษาจีน
  2. ดังนั้น เพราะฉะนั้น จึง ด้วยเหตุที่ ภาษาจีน
  3. ดังนั้น อุบัติเหตุ สาเหตุ ภาษาจีน
  4. ดังนั้น ภาษาจีน
  5. ดังนั้น ภาษาจีน
这么 ดังนั้น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น