ต้น ช่วงต้น เริ่มต้น ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

开始 แปลว่า
(开始 อ่านว่า kāishǐ)

ต้น ช่วงต้น เริ่มต้น ภาษาจีน 开始
เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เริ่มใหม่ ภาษาจีน 重新开始
จากจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ต้น ภาษาจีน 从一开始
เริ่มจากตอนนี้ไป จากนี้ไป ภาษาจีน 从现在开始
เวลาเริ่ม ภาษาจีน 开始时间

ตัวอย่างประโยค 开始 ภาษาจีน

重新开始 重新开始
从五月开始到现在 还算不错
让我们从钱开始
我要走一下;现在开始下雨了; 正如本该的幸运
好吧 序言还没开始
让我从这里开始切 观众们都可以看到
马路太可怕了;开始倾盆大雨
你知我是怎样开始打拳的吗?
你咬一口, 然后开始咀嚼它
开始以性交回报我
开始
开始我准备好了 我爱你
开始的场景是 我要找厕所
从早上就开始
ขาคู่在我们忙于计划时 生活已然开始ขาคู่
开始 我很害怕
是从什么时候开始 变成了孤独的老酒鬼?
我是从什么时候开始变成这样子的
二十四日(周四)下午七点开始
现在开始做!
开始脱发了哦
铃从过去开始就没有什么优点
旧一式飞机的五百马力开始, 一直提升到现在这个程度
15日开始成为本部的一等军曹
我拿出支票簿 , 开始签支票 我的手开始抖…
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
开始 ต้น ช่วงต้น เริ่มต้น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น