ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

光 แปลว่า
(光 อ่านว่า guāng)

แสง ภาษาจีน
การเปิดรับแสง การเปิดเผย ภาษาจีน 曝
แสง สว่างไสว สว่าง ภาษาจีน
แสงแดด ภาษาจีน 阳
คาน ภาษาจีน
ความเห็นแจ้ง ญาณ ภาษาจีน 眼
แสงจันทร์ ภาษาจีน 月
ระยะเวลา วันเวลา ภาษาจีน 时
มีแสงสว่าง ภาษาจีน 有
รุ่งโรจน์ ความรุ่งโรจน์ เกียรติยศ ภาษาจีน
เรืองแสง แสง ภาษาจีน 发
ฉลาด ความงดงาม ภาษาจีน
เรียบ เรียบเนียน ภาษาจีน
โกนหัว โล้น ภาษาจีน 剃
แสง สดใส ภาษาจีน
กลิ่นอาย ภาษาจีน
เลเซอร์ ภาษาจีน 激
คำแสดงความยินดี(ต้อนรับแขกผู้มาเยือน) ภาษาจีน
ความสว่าง ภาษาจีน
ฉายแวว แวววาม แสงอ่อน ภาษาจีน 闪
เป็นประกาย ที่เป็นประกาย ภาษาจีน 闪闪发
แววตา สายตา ภาษาจีน 目
การเคลือบ ภาษาจีน 上
ปีแสง ภาษาจีน
ซีดี ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 光 ภาษาจีน

是的 跟拳王练拳是我的
把他们都杀
尤拉, 你保证过你会跟我 平分每一个洗衣篮, 明正大地
(歡迎臨中央高中
因为是人类
然後把你送到被曝的斯塔登島瘋人院去
亨利, 这是万圣节, 不是明节
以前那些时 你记得吗?那水沟被烧得通红 呵
你是我的生命之
看到它目消散的那一刻
你敢背叛 就杀你们
有大灯照着
是想想这个事我就要疯了
当下风气腐坏 不能明正大的描述问题
就快完成了 剩下写了
是看看你我就郁闷
你走你的阳道 我走我的独木桥
我们的青春暗淡无
♪ 渗透天空的
因为你想冲去俄罗斯 把他们杀?
那是军舰的灯照射训练
幸福的时真是短暂啊
简直就像是战争之前的暑假时
我就该期待下半辈子坐在黑暗的水池里 陪一帮着身子的男人玩牌?
为了世界和平的芒, 全力团结的一行人
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. แสงริบหรี่ แสงสลัว ภาษาจีน
  2. ความเร็วแสง ภาษาจีน
  3. เรืองแสง แสงสลัว ภาษาจีน
  4. แสง สดใส ภาษาจีน
  5. เรืองแสง แสง ภาษาจีน
  6. แสง สว่างไสว สว่าง ภาษาจีน
  7. การเปิดรับแสง การเปิดเผย ภาษาจีน
Topics:
光 แสง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น