ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

事 แปลว่า
(事 อ่านว่า shì)

สิ่ง ภาษาจีน
เรื่องราว เรื่อง ภาษาจีน
เรื่องราว ภาษาจีน 故
ไม่มีอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่เป็นไร ภาษาจีน 没
ความจริง ข้อเท็จจริง ภาษาจีน
เหตุการณ์ ภาษาจีน
ในความเป็นจริง แท้จริงแล้ว ภาษาจีน 实上
เพื่อนร่วมงาน ภาษาจีน 同
อาชีพ วิ่งเต้น ภาษาจีน
ทหาร ภาษาจีน 军
เรื่องที่ดี เรื่องที่ดีงาม ภาษาจีน 好
ธุระ เรื่อง ภาษาจีน
การกระทำ ความประพฤติ ภาษาจีน 行
เรื่องมาก วุ่นวาย ภาษาจีน 多
เลวร้าย สิ่งที่ไม่ดี ภาษาจีน 坏
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาษาจีน 有一件
การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ ภาษาจีน
เล็กๆ น้อยๆ ภาษาจีน 小
ทำงาน รับภาระ ทำงานด้านใดด้านหนึ่ง ภาษาจีน 做
คณะกรรมการ ภาษาจีน 董
อุบัติเหตุ เกิดเรื่องเกิดราว ภาษาจีน 出
เรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญ ภาษาจีน 大
จัดการ(ตามข้อกำหนด) ดำเนินการในด้านใดด้านหนึ่ง ภาษาจีน 从
เรื่องโง่เขลา ภาษาจีน 蠢
สิ่งที่สำคัญ สิ่งสำคัญ ภาษาจีน 重要的

ตัวอย่างประโยค 事 ภาษาจีน

我们见过弗兰克 他叫我们过来的 找你商量
約翰·T·帕提…波士頓茶會件…
表扬英勇
完全只是個故
難道你不認為你丈夫所做的是好
实就是…
小西 他知不知道我的?
愛管閒的朋友
那個竊賊是怎麼回?
組織得精采絕倫
他对业非常投入
他很快就会下来 他派我们来找你商量
我们解决了! 我们没了!
有很多情我不了解
但是有一件非常重要的情 那就是
小子 我唯一没有重视的
我没, 一切都好
神父说, 你做了好, 孩子
不管是什么
哦 没什么
我從沒想過的
任何都有可能, 對吧?
無法留存住珍愛的
直到你出
但其實要是你出
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. อันนี้ สิ่งนี้ คนนี้ ภาษาจีน
 2. สิ่งที่แนบมา พ่วงท้าย ภาษาจีน
 3. สิ่งหนึ่งที่สำคัญ จุดสำคัญ ภาษาจีน
 4. อุปกรณ์เสริม สิ่งที่แนบมา ภาษาจีน
 5. ความประณีต สิ่งที่สวยงาม ภาษาจีน
 6. สิ่งที่เป็นพิษ ภาษาจีน
 7. สิ่งปิดปากไม่ให้มีเสียงลอดออกมา ภาษาจีน
 8. สิ่งต่างๆ ภาษาจีน
 9. เสนอรางวัล ประกาศให้เงินรางวัล(ถ้าทำสิ่งนี้สิงนั้นได้) ภาษาจีน
 10. ในที่สุด(สิ่งที่หวังไว้ก็เป็นไปตามที่หวัง) ภาษาจีน
Topics:
事 สิ่ง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น