คิด พิจารณา ภาษาจีน

思 แปลว่า
(思 อ่านว่า sī)

คิด พิจารณา ภาษาจีน
ความหมาย ของที่ระลึก ความคิดเห็น ภาษาจีน 意
ขอโทษ(เรื่องเล็กน้อย) เขินอาย เกรงใจ ภาษาจีน 不好意
ความคิด โดยมีจุดมุ่งหมาย มีจุดประสงค์ ภาษาจีน
การคิด คิด ภาษาจีน
นักคิด ภาษาจีน 想家
ครุ่นคิด ความคิด จิตใจ ภาษาจีน 心
กระแสความคิด ความคิด ภาษาจีน
ที่เหลือเชื่อ คิดไม่ถึง ภาษาจีน 不可议的
คิดถึง พลาด คลาด ภาษาจีน
เข้าฌาน ภาษาจีน 沉
คิดลึก ภาษาจีน 深
คิดให้ดีๆ คิดให้รอบคอบ คิดหน้าคิดหลัง ภาษาจีน 仔细
ไข้ใจ ภาษาจีน 相
คิดอย่างรอบคอบ คิดหนัก ภาษาจีน 认真

ตัวอย่างประโยค 思 ภาษาจีน

他們真的 我的意
冥想了一段時日
还是不开放给所有人…你知道我的意?
什麼意
我們還沒做好想準備
我不是那个意
以后我会照你意 关于手指的事
但是我已經打包了, 不好意
多么有意的肮脏的想法!
狗屁, 什麼意?
让每个人上街…. 我的意是扫帚…
你啥意啊? 你在演假装正经的人
我现在是这个意
战争扩大前使人乡情切
我们生活在新纪元, 这是我们大规模的考所要求的
她只是看着我 你懂我意吗?
你总是认为她是一个虑周全的人
人若不考, 就無法產生信仰
才会做拳手 你知道我的意?
你明我意吗?
你的意是厨房的搬运工?
你懂我的意吗? 没什么交易可谈
有件不可议的事情 当茱莉亚和保罗 相遇的时候 她还是个处女
我明白你什么意
不好意 亲爱的Necla 我不同意

ใส่ความเห็น