ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

气 แปลว่า
(气 อ่านว่า qì)

ก๊าซ ภาษาจีน
เคืองแค้น แขยง โกรธ ภาษาจีน 生
สภาพอากาศ ภาษาจีน 天
ความกล้าหาญ ภาษาจีน 勇
อากาศ ภาษาจีน 空
ภูมิอากาศ ภาษาจีน
เจ็ท เครื่องบินไอพ่น ภาษาจีน 喷
สุภาพ ภาษาจีน 客
เครื่องบินเจ็ท ภาษาจีน 喷式飞机
โชค ภาษาจีน 运
เงยหน้ารับอากาศบริสุทธิ์ ภาษาจีน 新鲜空
หลุมอากาศ ฟองอากาศ ภาษาจีน
อุตุนิยมวิทยา ภาษาจีน 象学
พะงาบๆ อ้าปากค้าง ภาษาจีน 喘
กลิ่นอับ กลิ่น ภาษาจีน
หลอดลม ภาษาจีน
ลมหายใจ ภาษาจีน
อารมณ์ โทสะ นิสัยใจคอ ภาษาจีน 脾
โทนเสียง น้ำเสียง ภาษาจีน 口
หายใจเข้า หายใจ สูดกลิ่น ภาษาจีน 吸
พ้นกำหนด หายใจออก ภาษาจีน 呼
ไอเสีย ภาษาจีน 排
ท่อไอเสีย ภาษาจีน 排
ลดภาวะเงินเฟ้อ ลดความพองโตลง ภาษาจีน 放
ความกดอากาศ ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 气 ภาษาจีน

她是鼓足勇才走出这家门
你的际遇完全是运
当你背上背了两个氧筒 却无法呼吸…
关于玻璃纤维的
…以前我会知道她在生
你今晚很帅
今晚 你可以先喘口
你从来没有运
你现在可以呼
你当然需要勇和狡猾
你会听到很多让你生的话 但你都不要有反应
你的行为举止就像个生了的孩子
你是个淘的男孩, Leonid Semyonovich.
你打得有无力
你现在看起来色不太好啊 凯恩先生
不客 老弟
你真是铁石心肠 你看起来色不好
等我有时间 天也好的时候吧
别提了 太晦
有点不流通啊 是吧?
当下风腐坏 不能光明正大的描述问题
他会说:“他们都到齐啦, 多放点毒吧”?
让他喘喘
这些日子我很容易生
我没有那种勇
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ก๊าซ แก๊ส ภาษาจีน
Topics:
气 ก๊าซ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น