สวม สวมใส่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

穿 แปลว่า
(穿 อ่านว่า chuān)

สวม สวมใส่ ภาษาจีน 穿
ใส่ ภาษาจีน 穿
รถรับส่ง การขนส่ง ภาษาจีน 穿
การสวมใส่ ภาษาจีน 穿
ลอดผ่าน ผ่านทะลุ ภาษาจีน 穿
เจาะ ชอน ด้นดั้น ภาษาจีน 穿
ข้ามผ่านไป ปีนข้าม ภาษาจีน 穿

ตัวอย่างประโยค 穿 ภาษาจีน

所以我跑過了皇后大街 穿過弗拉特布什大街
我不穿这个 太小了
穿著制服 不能反擊 先生
我们穿越了大半个银河系才找回这个宇宙灵球
他只在結婚的時候穿過 他想留著葬禮穿
帮个忙 打穿他个肺…
你知道怎麼形容穿短褲的小孩嗎
知道嗎 不過就算有了他也不會穿 他就愛穿制服
穿粉红色的衣服
“他们闯进来刺穿了我们妻儿的喉咙”
不是 我们在旅馆不穿拖鞋
没事 能穿着走路就行…
奶奶每年都会做好新的和服等我们回来试穿
我把和服留在这里, 她也会穿上吧
不过也就穿了很短一段时间
径子曾穿着这件衣服和她丈夫一起漫步
真抱歉, 现在只有这种东西穿
你给我知耻点, 你就打算穿成这样出去吗?
穿好防空服装!熄灭火苗!
穿好防空服装
0923, 大约两组大型敌机正在穿越海域前往此地
明明只要穿过那个栏板就可以逃脱了
穿着鞋去哪里了? 穿上拖鞋
为何你不穿上工作服?正是扔出去
皮毛是動物的 人類不應該穿
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เต่า ชายที่ถูกสวมเขาหรือภรรยามีชู้ ภาษาจีน
  2. สวมใส่ สวม ภาษาจีน
穿 สวม สวมใส่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น