ปิด ล้ม ปิดกิจการ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

关 แปลว่า
(关 อ่านว่า guān)

ปิด ล้ม ปิดกิจการ ภาษาจีน
ความสัมพันธ์ ภาษาจีน
เกี่ยวกับ เกือบ ราวๆ ภาษาจีน
ไม่เป็นไร ช่างเถิด ภาษาจีน 没
ที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีน 有
เกี่ยวข้อง ภาษาจีน
ที่สำคัญ สำคัญ ภาษาจีน
ใกล้ชิด ปิด ภาษาจีน
ปิด ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์ ภาษาจีน
ให้ความสนใจกับ ภาษาจีน
ที่เกี่ยวข้องกับ ที่เกี่ยวข้อง ความเกี่ยวพัน ภาษาจีน 相
ไม่เกี่ยว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาษาจีน 无
สวิทซ์ปิดเปิด ภาษาจีน 开
ที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีน
ปิดกิจการ เลิกกิจการ ภาษาจีน
ปิดประตู ภาษาจีน 上门
ศุลกากร ภาษาจีน 海
ปิด ปิดตัวลง ภาษาจีน
ข้อต่อ(กระดูก) ห่วงลูกโซ่ที่สำคัญ ภาษาจีน
ตัดรอน ตัดขาดความสัมพันธ์ ภาษาจีน 断绝
การดูแล ให้ความสนใจ ภาษาจีน 怀
คำสำคัญ คำหลัก ภาษาจีน 键词
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ หุ้นส่วน ภาษาจีน 合作
การประชาสัมพันธ์ ภาษาจีน 公
กักขัง คุมขัง ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 关 ภาษาจีน

我逃出来了 他们不可能住我
我来是因为我心乔安娜
系 , 但比利有点不高兴
由于他对我的恐惧不心…
我要写篇于律师的报导
哦, 对不起, 约翰早些时候打电话 说有卖地毯的人
以后我会照你意思 于手指的事
我要掉电视 头痛死了
你感觉如何? 没系, 我们有紧急情况
当然可以;没系; 请进
证人的意见与案情有
…特别开庭期第五期 各位有人士请上前陈情
于玻璃纤维的气泡
是的, 我的秘书说了一些于噪音的投诉
你刚才那样说, 几乎就是说我跟银行的案子有
你带我渡过难
上帝我们去到厨房 我在连接节时遇到了难题
系了
我保证, 这不我的事 是他不停地羞辱我!
你该找个年轻漂亮的了 让她心你
ขาคู่连伊斯坦布尔都有您的
不过没系 钱不着急
一位敏感的人该觉得这与自己有
注他的报纸了
于宗教 信仰 精神 你懂些什么?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ใกล้ชิด ปิด ภาษาจีน
  2. จ่ายปิดหนี้ ชำระหนี้ ภาษาจีน
  3. ปิด ปิดตัวลง ภาษาจีน
  4. ปิดคลุม ปิดบังอำพราง ภาษาจีน
  5. ปิด ปิดเครื่อง ปิดสวิตช์ ภาษาจีน
  6. ปิดกระแทก ตัดสวาท ภาษาจีน
  7. ปิด อุดตัน ภาษาจีน
关 ปิด ล้ม ปิดกิจการ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น