สวัสดี(คำทักทาย) ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

你好 แปลว่า
(你好 อ่านว่า nǐ hǎo)

สวัสดี(คำทักทาย) ภาษาจีน 你好
สบายดีไหม? เป็นไงบ้าง? ภาษาจีน 你好
ขอให้คุณโชคดี ภาษาจีน 祝你好

ตัวอย่างประโยค 你好 ภาษาจีน

你好運, 老兄
你好 老弟
嗨, 喬安娜, 你好嗎?
你好 洛奇·巴尔博亚
我弄完了, 奧德曼先生, 祝你好
祝贺 你好;非常感谢
嗨, 你好, 簡直包羅萬象
你好Leonid Semyonovich在这里么?
多高兴的惊喜!很高兴见到你 你好?
你好像不了解 我们的问题很严重
嘿.你好,卡卡達林那酒會. 嗨.
行了吗?你好受了吗?
你好 我是Aydin Nihal的丈夫
我是浦野铃, 你好
你感觉如何? 谢谢你好多了;
你好 Hello.
丽达.你好 你好
你好运 非常谢谢你
下午好 你好
你好吗?
我真等不及我爸爸给你好看的 Joaquin!
是这样啊!随你好了!
我是為你好才說的
怎麼 你好像還沒告訴她
小子 , 你好吗 ?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สวัสดี(คำทักทาย) ภาษาจีน
你好 สวัสดี(คำทักทาย) ภาษาจีน

ใส่ความเห็น