จำนวนเต็ม ทั้งปวง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

整 แปลว่า
(整 อ่านว่า zhěng)

จำนวนเต็ม ทั้งปวง ภาษาจีน
ทั้งวัน ตลอดทั้งวัน ภาษาจีน
ทั้งหมด ภาษาจีน
ทำความสะอาด สังคายนา ภาษาจีน
แก้ไขปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติ ภาษาจีน 调
สมบูรณ์ ภาษาจีน 完
เต็ม ภาษาจีน
ทั้งเมือง ภาษาจีน 个城市
ทั้งคืน ตลอดทั้งคืน ภาษาจีน
ทั้งโลก ภาษาจีน 个世界
เรียบร้อย ภาษาจีน
ทั้งชาติ ภาษาจีน 个国家
เรียบร้อย ภาษาจีน
ตลอดทั้งเดือน ทั้งเดือน ภาษาจีน 个月
จำนวนเต็ม ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 整 ภาษาจีน

个欧洲都会要我的首级
如果能让你在寒冷的晚上坐一晚, 那他值600
个巴黎都是属于你的
当他说他要为了罗南去摧毁一个星球的时候
我不但沒有遲到 還早到了一天
腿抽痛快死我了, 我得走了
他们天忙忙碌碌 到头来愚不可及
个情形虽然很荒谬
有一堆 为了最后的3天
你知道嗎 個城市都會欽佩你 大家都會認識你 你就成名人啦
我们店里有四台电脑 天都有人来上网
他那时常喝清啤 天醉醺醺的
杰西 你这样会被抓的 个郡都在找你
比那些懒散的家伙快了45分钟
我不懂 我看你个礼拜都趴在电脑前
个童年都是在这里度过的
这才是件事的美感
天什么都不干 是我们的错吗?
个世界都欠你的 谁知道为什么呢
我一晚没睡了
两个星期, 你都在拿这破事烦我 听得我耳朵都起茧子了!
如果你想晚都拿这些话来制服我
个青春都用来和你争吵了
ขาคู่天却都在无所事事ขาคู่
七百页 全是调味和禽类烹饪
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. จำนวนเต็ม ภาษาจีน
整 จำนวนเต็ม ทั้งปวง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น