ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

错 แปลว่า
(错 อ่านว่า cuò)

ผิด ภาษาจีน
ไม่เลว ใช้ได้ดีทีเดียว ภาษาจีน 不
ไม่ผิด ถูกต้องแล้ว ใช่ ภาษาจีน 没
ความผิดพลาด ข้อผิดพลาด ภาษาจีน
พลาดโอกาส ภาษาจีน
ผิดพลาด พลาดพลั้ง ภาษาจีน 弄
ทำผิดพลาด ภาษาจีน 犯
พลาด ภาษาจีน 过了
ดูดี ภาษาจีน 看起来不
ทำผิด ทำอะไรผิด ภาษาจีน 做
ความผิดพลาด ภาษาจีน 出

ตัวอย่างประโยค 错 ภาษาจีน

如果我没搞的话…
这是我的
跟加索谈谈 说我人品不
某地 某人 肯定把人认
从五月开始到现在 还算不
我觉得洛奇机会不
为什么? 你看起来不
它们长的真不
你说的没
这是我们的约定
是的, 嗯, 没, 我是葛当先生
你胆量不嘛 小子!
你不能
了 喔, 那可能这次你也
你搞了 洛奇
你不会想过的
史派德 你今晚打得不
你打电话了
你做得不
你喜欢你的自行车吗? 不的自行车
你只是娶人了
你的丈夫走了路
你那道乳鸽也做的不
你很不
你说的没 我们应该采取行动
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ตัดสินผิด ความล้มเหลวของความยุติธรรม การพิจารณาผิด ภาษาจีน
  2. ทำผิด ทำอะไรผิด ภาษาจีน
  3. ถูกและผิด ภาษาจีน
  4. ความรู้สึกผิด ผิด ภาษาจีน
Topics:
错 ผิด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น