ที่หนึ่ง เป็นครั้งแรก ภาษาจีน

第一 แปลว่า
(第一 อ่านว่า dì yī)

ที่หนึ่ง เป็นครั้งแรก ภาษาจีน 第一
ครั้งก่อน เป็นครั้งแรก ภาษาจีน 第一
เป็นครั้งแรก ภาษาจีน 第一
ขั้นตอนที่ที่หนึ่ง ขั้นตอนแรก ภาษาจีน 第一
ขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนแรก ภาษาจีน 第一阶段
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ภาษาจีน 第一

ตัวอย่างประโยค 第一 ภาษาจีน

這將是第一次為職業運動員 做這種手術
他们问的第一个问题是:
第一次, 第二次
我的第一次婚禮?
那我想你不介意第一个喽?
但是第一次工程 他却亲力亲为
我得了第一
奎迪在第一回合被击倒 然后强势反攻
第一 那个银行警戒森严
那将会是我人生中第一次证明…
祝贺你上班第一天 谢谢你
第一个什么?
你知道我第一件事要做什么吗? 收租金
我们的第一个纪念日. 喔…
我只是正當防衛而已 哦,你以為你碰到的第一個警察會……
是项实验! 他们是第一夫人艾伦诺.罗斯福的黑人
第一件 学校里不会有什么变化
还是第一次没有大人陪伴来到海边, 真高兴啊
作为东洋第一的军舰, 而诞生出的世界第一军舰
我还是第一次见到
我们要做的第一件事 就是赶走所有的律师
如果你知道自己要死了 你的第一個想法會是什麼?
请理解;你是我生活中第一个莽撞的人
可能我有点老土 可是我希望我的第一次很…
祝贺你上班第一天, 有….

ใส่ความเห็น