ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

电话 แปลว่า
(电话 อ่านว่า diànhuà)

โทรศัพท์ ภาษาจีน 电话
การพูดโทรศัพท์ ภาษาจีน 打电话
คู่สายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ภาษาจีน 电话线
โทรศัพท์สาธารณะ ภาษาจีน 公用电话
รับโทรศัพท์ ภาษาจีน 拿起电话

ตัวอย่างประโยค 电话 ภาษาจีน

我们监听你的电话
哦, 对不起, 约翰早些时候打电话 说有关卖地毯的人
-你的电话号码呢
不管你想起什么 马上打电话告诉我 记住了吗?
给你打电话 你不接
我打电话你就得过来
你不爱我, 不给我打电话 你不需要我, 不给我钱
你打错电话
不, 多纳·莫里斯说, 他会打电话 小时前。
他接到几通电话 都在含沙射影
我们应该打电话确认一下吧?
刚才有人在电话里说, 你要嫁过去的那家人特意过来这里了
北条家的媳妇, 有找你的电话
不是在电话里说了, 要在城里逛街休闲一下吗
你应该回去等电话 好不好?
有麻烦就打我电话
在这儿 傻等电话 而她就在外面某个地方担惊受怕
去你妹的 丹尼 你去哪儿了?快接电话啊!
我每天20个电话;我忘记了
爸爸… 打电话回去!
电话给我! 拜托
爹地 , 电话
帮我忙打电话 帮我约今天下午四点
露意丝 , 电话在响 喂
电话给我 不她现在没有穿好衣服
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
电话 โทรศัพท์ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น