ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

波 แปลว่า
(波 อ่านว่า bō)

คลื่น ภาษาจีน
คลื่นสั้น ภาษาจีน 短
ไมโครเวฟ ภาษาจีน 微
คลื่น ความผันผวน ภาษาจีน
ระลอก ระลอกคลื่น ภาษาจีน

ตัวอย่างประโยค 波 ภาษาจีน

你打算怎样打阿罗·奎迪?
約翰·T·帕提…士頓茶會事件…
士尼亚人?
看到阿罗·奎迪让当地男孩有机会出赛
我们想问阿罗几个问题
塔男爵的情婦就好得多
罗拳王…
如果你那样打阿罗·奎迪 我们会被拉去坐牢
该死的 利!
士顿,
嗨 我是瓦妮莎 利的妻子
第三!
利!
利! 嗯? Paulie!
我们不需要你的道歉; 他拒绝给我们买票去(在莫斯科东南)坦
我们需要和每个人接触 今晚还有诺阿还是托菲诺?
利 听着 你也喝醉吧 对吧?
罗?
塞爾維亞人攻擊士尼亞
因为士尼亚人攻击塞尔维亚人
你说阿罗·奎迪是小丑?
你可以代言洗髮香 護髮素
你不是士尼亞人
你不是士尼亚人
那里的世道如何啊
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คลื่น ภาษาจีน
  2. คลื่น ความผันผวน ภาษาจีน
  3. คลื่น โบกมือ ภาษาจีน
  4. ช่อง(ทีวี) ช่องคลื่นความถี่(โทรทัศน์) ภาษาจีน
波 คลื่น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น