ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

林 แปลว่า
(林 อ่านว่า lín)

ป่า ภาษาจีน
มุสลิม ภาษาจีน 穆斯
ป่า ภาษาจีน 森
ป่า ภาษาจีน 丛
เนื้อไม้ ป่า ภาษาจีน 树
แอสไพริน ภาษาจีน 阿司匹
กรุงเบอร์ลิน ภาษาจีน 柏
ป่าฝนเขตร้อน ภาษาจีน 热带雨
หาดสุรินทร์ ภาษาจีน 苏

ตัวอย่างประโยค 林 ภาษาจีน

我已经得到了米其一星了吗?
我成了奥匹克冠军
可能是前馬格德時期的
我通过输掉奥匹克比赛
好吧, 馬格德是什麼?
馬格德人 並沒有使用打火石的記載
你发现了吗?普斯顿每年花费40000美元
你確定在山裏沒問題?
你确定在山里没问题?
十二宫杀手一定是 认识达琳·费的, 对吧?
他是不是死在树
嘿.你好,卡卡達那酒會. 嗨.
ขาคู่这个国家99%的人都是穆斯
啊, 小女士
您好啊, 小女士
我是中介婆婆的小, 不过我是媒人了
谢谢, 科先生 您的妈咪装很棒
我是苏维埃奥匹克队
你却隐居山
我们把她运到了森
你卻隱居山
在这庆典里 我会当格是罪犯般击败
哦, 我們已經抓到他了, 在都柏
克維斯特
他死後 在奧匹斯山加入其父的行列
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ป้า ภาษาจีน
 2. ป่า ภาษาจีน
 3. วัชพืช หญ้าป่า ภาษาจีน
 4. สัตว์ในป่า สัตว์ป่า ภาษาจีน
 5. ป้า ภาษาจีน
 6. ป่า ความเป็นป่า ที่รกร้างว่างเปล่า ภาษาจีน
 7. ป้า ภาษาจีน
 8. เนื้อไม้ ป่า ภาษาจีน
 9. ป่า ภาษาจีน
 10. ป่า ภาษาจีน
Topics:
林 ป่า ภาษาจีน

ใส่ความเห็น