ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

肯 แปลว่า
(肯 อ่านว่า kěn)

เต็มใจ ภาษาจีน
แน่ใจ แน่ใจว่า ภาษาจีน
ไม่เต็มใจ ไม่ยินยอม ภาษาจีน 不
เปรียบเสมือน ภาษาจีน 利

ตัวอย่างประโยค 肯 ภาษาจีน

现在听着 邓 我警告你
就在这里
定答案一定是
你认为谁有能力去杀死邓
瞧啊 邓
某地 某人 定把人认错了
姑娘们 别乱动 邓在这里
因为我不原谅你们
他们要我当助理艺术指导 所以尼说 :
为了不被邓的人发现 我们得小心防备
定遇到了什麼麻煩
外加邓兄弟俩的通缉赏金
别开枪 邓
我们就像大英雄凯文·贝一样
你也不能定我們是否
定有个大家庭了?
定很喜欢万圣节
定嗎?
保姆不说你去哪里
买了别的马你定后悔
他不和我们讲话
ขาคู่区政府不资助我们
定是在国外的时候读的
他不和我说
跟所有人合照
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. เต็มใจ ยินยอม สมัครใจ ภาษาจีน
  2. เริงร่า เต็มใจ ภาษาจีน
  3. ความปรารถนา คาดหวัง เต็มใจ ภาษาจีน
肯 เต็มใจ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น