ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

四 แปลว่า
(四 อ่านว่า sì)

สี่ ภาษาจีน
ที่สี่ จัตวา ภาษาจีน 第
สี่สิบ ภาษาจีน
เมษายน ภาษาจีน
วันพฤหัสบดี ภาษาจีน 星期
ทุกหนทุกแห่ง ภาษาจีน
บริเวณรอบๆ ทั้ง 4 ทิศ ภาษาจีน
เศษหนึ่งส่วนสี่ หนึ่งในสี่ ภาษาจีน 分之一
เดินไปรอบๆ ภาษาจีน 处走动

ตัวอย่างประโยค 四 ภาษาจีน

是的 分到百萬 昨天晚上開的獎 原本可能更多
万块钱? 格鲁特 我们发了
赏金
“两人死亡 人被抓”
银行又不是那一家 你们抓到了厄尔温, 还有另外个人的画像
約翰剛剛透露他已經一萬千歲了
是的,
我在想她岁的时候
來領取他們高達六千百萬美元的樂透彩票大獎
…被告须给付小孩 每月 百元照顾养育费
蘭太太 蘭太太 你介意你丈夫和一個陌生人平分這百萬獎金嗎
都清楚了, 三点十分 三点十再对表
月 你已經問過月了
我们店里有台电脑 整天都有人来上网
你中了百萬美元啊 你知道這是多麼驚人的一份厚禮嗎
你会一直睡到中午才起然后打游戏打到
处跑来跑去 “厕所在哪?”
你就说〝在钱庄 从七万五杀到万得来的〞
听你说你的字箴言 我受的伤害就够大了
这是第
个月来处下跪 求一口饭吃
二十日(周)下午七点开始
月二十起进行分配工作
在周作年级的时候, 为了维持和平的军事活动而建造军舰
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. สีสัน สีหน้า สี ภาษาจีน
  2. โทนสี โทน เฉด ภาษาจีน
  3. คนมีสี คนผิวสี ภาษาจีน
  4. สี ภาษาจีน
  5. สี ภาษาจีน
  6. สี ภาษาจีน
  7. สี ภาษาจีน
Topics:
四 สี่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น