ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

间 แปลว่า
(间 อ่านว่า jiān)

ระหว่าง ภาษาจีน
เวลา ภาษาจีน 时
ห้อง ภาษาจีน 房
ระหว่าง ภาษาจีน 之
พื้นที่ ช่องว่าง ภาษาจีน 空
กลาง ภาษาจีน 中
ชั่วประเดี๋ยว สักพัก ภาษาจีน 一段时
เสียเวลา ภาษาจีน 浪费时
สายลับ สอดแนม ภาษาจีน
ในระหว่างนั้น ภาษาจีน 期
ไม่มีเวลาแล้ว คลาดเวลา ภาษาจีน 没时
ทันที ขณะ ภาษาจีน 瞬
ในตอนกลางคืน ในเวลากลางคืน ภาษาจีน 夜
เวลาของเที่ยวบิน เวลาเที่ยวบิน ภาษาจีน 飞行时
เป็นเวลานาน ตราบชั่วคน ภาษาจีน 很长一段时
อยู่ตรงกลาง ภาษาจีน 在中
บางเวลา ซักพัก บางคราว ภาษาจีน 有一段时
สละเวลา ภาษาจีน 花时
ตารางเวลา หมายกำหนดการ ภาษาจีน 时
ระยะห่าง ช่วงละ ภาษาจีน
พ่อค้าคนกลาง คนกลาง ภาษาจีน 中
นานแสนนาน นานๆ ภาษาจีน 好长时
ช่วงเวลาสั้นๆ ภาษาจีน 短时
ห้องพักส่วนตัว ห้องส่วนตัว ภาษาจีน 私人房
เวลาของการค้นพบ เวลาค้นพบ ภาษาจีน 发现时

ตัวอย่างประโยค 间 ภาษาจีน

屋不是你一个人的
我只需要一点点时
但我在海滩正修建一夏季别墅
我们在浪费时
那是衣橱 , 洗手在那里
他持续的时只会跟风干一块火腿一样久罢了
他花了很多的时陪比利
我要你出去 离开这
我不想你浪费时跟左撇子打
我想我们没时
还有时, 我们还有时
这里不止是钟停摆了, 时也停滞了
我很感谢你花时和我谈
我给你们时 仔细去讨论
业余时管理局局长
当然大概有一年半的时 我没有看见他们在一起…
办公室隔壁不久会有午休时
我们没时探讨计划的
南泽西较难掌握时
训练期不能上床 我要养精蓄锐
我要扪心自问, 同志们: 我们为我们公民的业余时做了一切…..
哈珊, 现在我们没有足够的时
我找到一旅社, 他们还有房
你去那边中, 是我的幸运方位
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ความแตกต่างระหว่าง จำแนก ภาษาจีน
  2. จาก… ระหว่าง… ภาษาจีน
  3. ตรงกลางระหว่าง ระหว่าง… อยู่ใน… ภาษาจีน
  4. ข้อแตกต่าง ความแตกต่างระหว่าง ภาษาจีน
  5. ในระหว่างเดินทาง ภาษาจีน
  6. ความแตกต่างระหว่าง ข้อแตกต่าง ภาษาจีน
  7. ระหว่าง ภาษาจีน
间 ระหว่าง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น