เสียง การออกเสียง ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

音 แปลว่า
(音 อ่านว่า yīn)

เสียง การออกเสียง ภาษาจีน
เพลง ภาษาจีน
เสียง ภาษาจีน 声
สำเนียง ภาษาจีน 口
การบันทึก บันทึกเสียง ภาษาจีน 录
คอนเสิร์ต ภาษาจีน 乐会
วิทยุ ภาษาจีน 收
เสียง สัญญาณรบกวน ภาษาจีน 噪
เสียงทุ้ม เสียงต่ำ ภาษาจีน 低
ฟังเพลง ภาษาจีน 听
นักดนตรี ภาษาจีน 乐家
ปริมาณ ภาษาจีน
เพลงลูกทุ่ง ภาษาจีน 乡村
เสียงสะท้อน ภาษาจีน 回
คำสอนของศาสนาคริสต์ ภาษาจีน 福
เสียงพูด เสียง ภาษาจีน 语
ส่งเสียง ภาษาจีน 发出声
เครื่องบันทึก เทปบันทึกเสียง ภาษาจีน 录
พยัญชนะ ภาษาจีน 辅
ความถี่คลื่นเสียง ภาษาจีน
โน้ตเพลง โน้ต (ดนตรี) ภาษาจีน
โทรโข่ง ภาษาจีน 扩
เพลงป๊อป ภาษาจีน 流行
คำพ้องเสียง ภาษาจีน 谐
คนธรรพศาสตร์ ภาษาจีน 乐学

ตัวอย่างประโยค 音 ภาษาจีน

有心!有脉搏! 他还活着;静脉滴注
我母亲喜欢和我分享所有在她成长时喜欢的流行
顺便说一下, 有人承诺给我乐; 但忘记了;你在耍我?
我们听到声了 这里还有别人
女高们, 集合 乐手们在前排
什麼聲
好吧, 如果你的食物跟你的乐一样, 我建议你低调点
是的, 我的秘书说了一些关于噪的投诉
屆時每個人都必須打開收
你可能会喜欢这种乐,
你会有乐的
是 震动产生的噪
倾听妻子的声
鬼酱(哥哥, 鬼酱和哥哥同)从军记
这就是乐疗法吗?
去找玲, 我听到自己的内心中不断浮现出这个声
那些绑匪 他们有什么口?
哥是乐学院长笛班毕业的
我们相信你… 为了我自己的
他们使用俚语?有特别的尾或什么?
不在黑海度假村办几场乐会?
乐?
本片影版權係屬其播映電視台所有
即使这里的乐很烂 嗯
听到你的声真是太好了
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. การสนทนา ภาษาจีน
 2. การลงโทษ ภาษาจีน
 3. การตีพิมพ์ ภาษาจีน
 4. จบการศึกษา การสำเร็จการศึกษา ภาษาจีน
 5. ยืนยัน การยืนยัน ภาษาจีน
 6. เหนื่อยกับการ… ภาษาจีน
 7. รหัส หลา(หน่วยการวัด) ภาษาจีน
 8. การแสวงหา ไล่ตาม ภาษาจีน
 9. การดื่ม การซด ภาษาจีน
 10. เพื่อจัดหาให้ เพื่อนำเสนอในการเคารพบูชา การบวงสวง ภาษาจีน
音 เสียง การออกเสียง ภาษาจีน

ใส่ความเห็น