ดีใจ ดีอกดีใจ ปิติยินดี ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

欢 แปลว่า
(欢 อ่านว่า huān)

ความชื่นชอบ ชอบแล้ว ภาษาจีน 喜
ดีใจ ดีอกดีใจ ปิติยินดี ภาษาจีน
ไม่ชอบ ภาษาจีน 不喜
ยินดีต้อนรับ ภาษาจีน
เชียร์ ภาษาจีน
ยินดีต้อนรับการกลับมา ภาษาจีน 迎回来
งานรื่นเริง ภาษาจีน 狂
ความปิติยินดี ความสุข ภาษาจีน
ความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ภาษาจีน
ไม่ยินดียินร้าย ภาษาจีน 不
ฝืนยิ้ม ภาษาจีน 强颜
เสมอ ภาษาจีน 总是喜
งานรื่นเริง ภาษาจีน 狂

ตัวอย่างประโยค 欢 ภาษาจีน

而这只野兽又喜什么?
我也很喜他 但是他现在太过份了
你们喜哪种支付方式?
呼吧 放弃你们那些
意大利牡马 传媒一定喜
我避免重复她的路线 “石貂”不是喜追踪的吗?
我很喜你的储物柜
因为这里的人不喜吃那些东西
迎参加我们的万圣节联
果肉?
我母亲喜和我分享所有在她成长时喜的流行音乐
我妹妹真的很喜
俄国黑手党喜的武器
不过我是南泽西 没人喜跟南泽西打
迎 进来 葛当全家都在这里
我们去哪里? 你喜哪里就哪里
我喜你的刀 我留下了
你不喜这里 是吗?
哥很喜
你只是喜取笑地方上(相对于中央)的人
你也喜跳舞, 不是吗? 哦, 看
是的, 我明白你们喜把一切都在留在家里
你不喜我了 ?
你不喜我?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. คนเลว ดีอกดีใจ ภาษาจีน
  2. มีความสุข เป็นสุข ดีอกดีใจ ภาษาจีน
欢 ดีใจ ดีอกดีใจ ปิติยินดี ภาษาจีน

ใส่ความเห็น