ไม่ ไม่ใช่ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

非 แปลว่า
(非 อ่านว่า fēi)

มาก ภาษาจีน
ไม่ ไม่ใช่ ภาษาจีน
จนกว่า เว้นแต่ ภาษาจีน 除
ดีมาก ภาษาจีน 常好
ผิดกฎหมาย ที่ผิดกฎหมาย ภาษาจีน
ถูกและผิด ภาษาจีน 是
แอฟริกา ภาษาจีน
ผิดกฎหมาย ภาษาจีน 法的
พิเศษ ภาษาจีน
ใกล้มาก ใกล้มากๆ ติดๆ กัน ภาษาจีน 常接近
สวยมากๆ สวยงามมาก ภาษาจีน 常漂亮
จะต้อง… ให้ได้ ภาษาจีน
เสียชีวิตจากความตาย ตายโหง ภาษาจีน 死于
อย่างระมัดระวัง ภาษาจีน 常小心
มากเป็นพิเศษ มากเหลือเกิน ภาษาจีน 常多
มันอาจจะเป็น เป็นไปได้ว่า ภาษาจีน 莫
เป็นเรื่องที่ยากมาก ภาษาจีน 是常困难的
อย่างไม่เป็นทางการ ภาษาจีน 官方的

ตัวอย่างประโยค 非 ภาษาจีน

他对事业常投入
但是有一件常重要的事情 那就是
常聪明
說除你給他一千美元 否則他就扣動扳機
我们常感谢你的热情款待
祝贺 你好;常感谢
爸爸, 那是一个常好的位置
他们在一起时常好…
他们都认为常有趣
是的, 不, 不, 不 您的女兒常配合我們
他们会常紧张的
他們並真正的使徒
是的, 常漂亮的房子
你完全是口是心, 約翰
常清楚他们是谁
塞翁失馬焉知
你救了我们的命 先生 我们常感激
你真的常幸運
常聪明 , 真的 你很有天分 , 你可以的
你是我亲弟弟 我常爱你
常好懂
这样常不好
很明显 你常无聊
常重要
这样说来 我的生活常虚伪
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นไร ภาษาจีน
 2. ไม่ยุติธรรม ที่ไม่เป็นธรรม ภาษาจีน
 3. ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลง ภาษาจีน
 4. ไม่มี ไม่ ภาษาจีน
 5. ยังไม่ ยังมิได้.. ภาษาจีน
 6. ไม่ ภาษาจีน
 7. ไม่พบ หาย ภาษาจีน
 8. ไม่อนุญาต ภาษาจีน
 9. อาจจะไม่ เป็นไปไม่ได้ ภาษาจีน
 10. หลายเดือน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ภาษาจีน
非 ไม่ ไม่ใช่ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น