ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

找到 แปลว่า
(找到 อ่านว่า zhǎodào)

ค้นหา พบ ภาษาจีน 找到
หาวิธี หาทาง ภาษาจีน 找到一个方法

ตัวอย่างประโยค 找到 ภาษาจีน

谢谢, 上帝!我们找到了!
他们一定把它藏起来了 但是我会找到钱的
找到了那个人的住址
找到一间旅社, 他们还有房间
我们保证能找到
說不定能找到你老婆
你必须在你的心里找到它们
找到伊甸园的时候, 你戴带着它
找到伊甸园的时候要戴着它
你能找到
你必須找到一個地方生活
我们很快就能找到解决的办法
嗯我找到了 离这20公里
你可算找到你的替罪羊了 你要好好榨干这人
我一定可以找到其他新鲜有趣的玩意
你也能夠在她的皇家監獄裏 找到一個滿意的職業
不过径子她就是那种人了, 工作由自己来决定, 丈夫也是自己找到
不知道大家能不能找到新的住所
不需要担心了, 我会在这里找到工作的
爸爸在公社里找到工作的时候
告诉我怎么能找到我女儿?
在我們找到 桑德森伯爵賜給他的小別墅後
他曾说我就算找到工作…
现在找到他了 他就藏在石头后面
在这个世界的角落中找到了我
  คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ค้นหา ภาษาจีน
 2. ค้นหา ภาษาจีน
 3. ค้นหา ภาษาจีน
 4. ค้นหา สืบหา ภาษาจีน
 5. ค้นหา ตามหา ภาษาจีน
 6. ค้นหา ภาษาจีน
 7. ค้นหารวบรวม ภาษาจีน
 8. พบว่า ค้นหา ค้นพบ ภาษาจีน
 9. ค้นหา ภาษาจีน
 10. เชิญ เชื้อเชิญ เสาะหาค้นหา ภาษาจีน
找到 ค้นหา พบ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น