ปรารถนา ขอให้ โปรด ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

希 แปลว่า
(希 อ่านว่า xī)

หวัง หวังว่า ภาษาจีน
ปรารถนา ขอให้ โปรด ภาษาจีน
มีความหวัง ยังมีความหวัง ภาษาจีน 有
ผู้หวังดี ความหวังดี ภาษาจีน 好
สูญเสียความหวัง ภาษาจีน 失去
ภาษากรีก ภาษาจีน 腊语
ความหวังลมๆ แล้งๆ ภาษาจีน 渺茫的

ตัวอย่างประโยค 希 ภาษาจีน

我的发圈在哪里?马拉!
我真望每天都是万圣节
望你不介意睡在地板上
望我從開始就在這裡了
难道你不望我这样吗?
这是我们唯一
望有一天能看到这个
好吧, 马
不知道, 我望是這樣的
什麼? 當然望不是這樣的
你讓我的心充滿
充滿望和榮譽的土地
我们唱歌我们跳舞; 我们望健康地死去
夫人我望, 我是你的围巾
望你意識到這個
望不…我們…今晚就到此為止
望你自己知道发生了什么
人們把我的名字和伯來文的“約坎南”混淆了
你不望我们承受两百多万美元的损失吧
望我不要学婊子的样子 否则我就会成为婊子 是吧?
我們望你能來
我们望你能来
望能保持匿名 我望能保持声名狼藉
我也不想这样做 我只望你们明白
你朋友拉来了吗?
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ขอให้… ขอแค่… ภาษาจีน
  2. ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ ขอให้โชคดี ภาษาจีน
  3. ขอให้คุณโชคดี ภาษาจีน
  4. โชคดี ขอให้โชคดี ภาษาจีน
希 ปรารถนา ขอให้ โปรด ภาษาจีน

ใส่ความเห็น