จักต้องอย่างแน่นอน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาจีน

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

必 แปลว่า
(必 อ่านว่า bì)

จักต้องอย่างแน่นอน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาจีน
ต้อง จะต้อง ภาษาจีน
จำเป็น ภาษาจีน
ไม่ต้องการ ไม่จำเป็น ภาษาจีน 不
ทำไมจะต้อง ไม่จำเป็นต้อง ภาษาจีน 何
จำเป็นต้อง อย่างแน่นอน ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาษาจีน
สันนิษฐานว่า ภาษาจีน 想
เป็นสิ่งที่จำเป็น เป็นที่ต้องการ ภาษาจีน 是需的
ยังไม่แน่นอน ไม่แน่ว่าจะ ภาษาจีน 未
เมื่อจําเป็น เท่าที่จำเป็น ภาษาจีน 要时

ตัวอย่างประโยค 必 ภาษาจีน

我们须警告他们 数十亿的人会灭亡的
须每天喂两次
但我不作任何結論
现在我得离开 去做一个我须做的人
哦, 我須說, 這篇文章棒極了
须结束因我而发生的这一切
我有要杀一个小女孩吗?
你没要来接我 我都不能找同学玩去了
你為什麼不上去? 可沒有規定說須做什麼
我们须知道我们领导的要求:
了, 我不餓
你们须和我们去局里走一趟
须依靠你 我须 1 1 0%依靠你…
但是你去那須要打扮得好一點 他們會知道…
我们须无情地予以打击 你建议啥方法?
因此, 我們須充分利用我們的生命
須離開一會兒 去躺一下
而你也须照着自己的话去做 去找他吧
但是你須去, 這很重要 須要面對一些事情
屆時每個人都須打開收音機
連領帶也不
连领带也不
根本不考虑这次行动
你们须赶快离开 我已经叫宾奇帮你们把马准备好了
你生命裏須擁有一些不變的東西 永遠不變
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ไร้สาระ บ้าบอคอแตก การพูดจาเหลวไหล ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ ภาษาจีน
  2. แปลกหน้า ไม่รู้จักกัน ภาษาจีน
必 จักต้องอย่างแน่นอน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษาจีน

ใส่ความเห็น