เครื่องวัด ภาษาจีน

计 แปลว่า
(计 อ่านว่า jì)

เครื่องวัด ภาษาจีน
แผนการ วางแผน ภาษาจีน
ผู้ที่ร่วมมือ ผู้ที่ร่วมงาน ภาษาจีน 伙
การออกแบบ ออกแบบ ภาษาจีน 设
ประมาณว่า ประมาณการ ภาษาจีน 估
การคำนวณ คำนวณ ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน 算机
มีโปรแกรม มีแผน ภาษาจีน 有
บัญชี การบัญชี ภาษาจีน 会
สถิติ ภาษาจีน 统
คาดว่า พยากรณ์ โดยประมาณ ภาษาจีน 预
นักออกแบบ ภาษาจีน 设
อุบาย เคล็ดลับ ภาษาจีน 诡
เครื่องคิดเลข ภาษาจีน 算器
โปรแกรมนี้ ตามแผนนี้ ภาษาจีน 该
พยายามทุกวิถีทางที่จะ ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ภาษาจีน 千方百
การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ ภาษาจีน 审
เคาน์เตอร์ ภาษาจีน 数器
จับเวลา เครื่องจับเวลา ภาษาจีน 时器

ตัวอย่างประโยค 计 ภาษาจีน

有 , 我现在是纽约一家 运动服装的设
第二 我根本不信你有
划可不是这样的
们 咱们走
麻烦你 , 我要搭程车 我迟到了 , 程车…
们再见 丽达.再见
想当州审
你根本不会相信这的燃料有多贵
那个设 和大部份文案都是我做的
嘿!嘿!嘿!我们要进去 伙!
我们没时间探讨划的
…在女仕杂志设部门 工作好几年
认识会部的杰克爱德华吗 ? 他自杀了
小心点 伙
你很聪明 伙
你已经划这很长一段时间, 或…
你已经有划了?
你想成为水星划的宇航员 或是女宇航员吗?
来抵消我自私的算 是吗?
ขาคู่在我们忙于划时 生活已然开始ขาคู่
算过了
你这只是在用眼睛估分量, 对大家来说是不公平的
要这样设
不 不 不 不 我没有偷东西 伙!

ใส่ความเห็น