ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาจีน

来了 แปลว่า
(来了 อ่านว่า láile)

ได้มา ภาษาจีน 来了
กลับมาแล้ว กลับมา ภาษาจีน 回来了
ล้วนแล้วแต่ ภาษาจีน 起来了
ซ่อน การซ่อน ภาษาจีน 藏起来了
เขาเข้ามา ภาษาจีน 他进来了

ตัวอย่างประโยค 来了 ภาษาจีน

我逃出来了 他们不可能关住我
一旦电池被拆下来了
他马上就回来了
他藏起来了
我和另外两个人逃出来了
他们一定把它藏起来了 但是我会找到钱的
对 我想起来了
麦克利什年前约20牧师给我们送来了一封信
这样的清单已经被制定出来了
你终于出来了
他们已经派人从巴黎来了
我们都站起来了
我们只知道她被抓起来了
你把罗南叫来了?
来了一年了, 现在是二星
好吧 你不在乎 但重点来了
你朋友希拉来了吗?
你们身处险境 军队马上就来了
噢 我现在想起来了
你儿子掉水里了 我们把他送回来了
还有母亲去世的时候 都回来了
他那时候被抓起来了
他昨天也来了 什么都没留
孩子昨天也来了
但是他们都来了 不会走的
    คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. รับซื้อ ได้มา ภาษาจีน
来了 ได้มา ภาษาจีน

ใส่ความเห็น